Jeg er en lærer, men dette innlegget skal ikke først og fremst handle om streik.

Vi jobber i en såkalt ipadskole. Det betyr at iPad er et viktig informasjons- og læringsverktøy for elevene våre.

Ipadskole er likevel et misvisende begrep, for la det være helt klart - jeg jobber i en elevskole. Elevene er det viktige i min arbeidshverdag. Det er dem jeg vil bruke tid på.

Det jeg derimot ikke vil bruke tid på er: Starte PC-en min. Logge inn på Microsoft office. Publisere et notat.

Likevel har arbeidsdagen min dette året handlet unødvendig mye om digitale handlinger. I år skulle elevene inkluderes i Teams, i tillegg til at vi alle skulle begynne å bruke Office365.

Siden jeg begynte som lærer har de digitale systemene endret seg jevnlig, og alle endringene har opplevdes omtrent likt:

Plattformene som implementeres, er ikke ferdige og/eller ikke tilpasset skolens behov, og vi som skal bruke dem, får ikke tilstrekkelig opplæring i tide.

For å ta det siste først: Opplæring ble gitt i form av et webinar få dager før skolestart og handlet mest om fancy GIF-er.

Det vi lurte på, var: Hvordan fungerer kalenderen? Hvordan bør vi strukturere de digitale fagrommene slik at det gir mest mening for (alle) elever? Hvordan kan vi drive god tilpasset undervisning til ulike elever med ulike læringsbehov?

I etterkant har vi drevet opplæring av elevene uten at vi selv kan svare på noen av disse spørsmålene. Konsekvensen er en uoversiktlig digital skolehverdag og mye frustrasjon hos lærere og elever.

I tillegg ser verken Teams eller Office365 så langt ut til å være tilpasset våre behov. Eksempelvis gir Teams-kalenderen ingen mulighet for å gi elevene beskjeder eller legge inn hjemmearbeid.

Ufrivillig er vi dermed tilbake til å lage ukeplaner i Word, svært 90-talls og tidkrevende. Og hver gang vi skal inn i Office365 på iPad, må vi logge inn.

Når elevene lager en presentasjon i PowerPoint, er det naturlig at de ser til oppgaven samt henter informasjon fra ulike kilder. Når hvert skift krever innlogging, sier det seg selv at dette er en enorm tidstyv.

Og der vi er på vei over i en helhetlig vurderingspraksis, er Teams opptatt av prøver.

Som en slags prikk over i-en sluttet pc-en min å fungere. En telefon til IT-avdelingen i kommunen ga følgende: De har ingen nye maskiner å gi bort, jeg kan få en som mest sannsynlig er like dårlig.

De vet ikke når det kommer nye maskiner. Og når det kommer nye maskiner, er det ikke sikkert en av dem kan komme til meg. Noen dager etter denne telefonen døde maskinen.

Akkurat nå handler mitt lærerliv om å streike for fremtidens skole, forhåpentligvis en skole der folk har lyst til å være lærere.

Det krever ikke bare konkurransedyktig lønn, men også at vi får mulighet til å gjøre jobben vår: Undervise og ivareta alle de fantastiske elevene vi er så heldige å få være sammen med.

Jeg har verdens beste jobb. Egentlig. La meg få lov til å gjøre den.

Les også

Mange skoleledere støtter streiken