Dieselbilene slipper imidlertid ut mer partikler og Nox (nitrogendioksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler) enn bensinbilene. De er dette som forurenser Oslo-luften.

– Jeg skjønner at folk i tettbebygde strøk plages. Men her er det snakk om lokal forurensning i byene, ikke reduksjon i utslipp av klimagasser, sier Andersen.

LES OGSÅ: Nær to av tre biler må parkere

Mindre CO2

Han beskriver diesel som et mer effektivt drivstoff enn bensin. Under produksjonen avgir diesel mindre CO2 enn bensin, og er også mer effektivt per kjørte kilometer.

LES OGSÅ: – Dieselnekt er politisk Berlinmur

Andersen mener at å forby dieselbiler å kjøre på dager med stor forurensning kan skape mye utilsiktede problemer. Tunge kjøretøy som brukes til varetransport har ikke noe alternativ til diesel.

– Skal man i stedet fordele varene på flere små bensinbiler fremfor én stor dieselbil? Det vil i så fall gi enda mer forurensning. Heller ikke bensinbiler har partikkelfrie utslipp, understreker han.

LES OGSÅ: Betenkt over bompenge-utspill fra Oslo Høyre