I budsjettmøtet i desember 2022 vedtok Asker kommunestyre et verbalforslag om en utredning av et «13-20»-tilbud i Asker.

Verbalforslaget er nå til utredning hos kommunedirektøren.

«13-20» har vært lenge i Bærum. Det er et gratis lavterskel samtaletilbud til unge i alderen 13–20 år, og det er bemannet av ungdomsdiakoner med sosialfaglig utdannelse. Her kan de unge bli sett og få oppleve trygghet i å prate med en voksen person.

Les også

Kirke og kommune kan i samarbeid hjelpe sårbare unge

«13-20» samarbeider med blant annet skolene, helsesykepleierne, politiet og barnevernet. Det er kirken som driver «13-20», men dette er et livssynsnøytralt tilbud.

«13-20 snakker med all ungdom uavhengig av livssyn. Man trenger ikke ha noen tilknytning til kirken for å snakke med oss, og trosspørsmål vil heller ikke tas opp i samtalen med mindre ungdommen ønsker det selv», står det på nettsiden til Kirkelig fellesråd i Bærum.

De jobber også med mye annet som foredrag på skoler og kurs i forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep.

Mange unge sliter etter pandemien og vil gjerne ha noen å prate med. De vil ha noen voksne å prate med om utenforskap, ensomhet, mental helse, rus, selvskading og grensesetting for å nevne noe.

Det offentlige tilbudet er det dessverre lange ventelister på. Etter pandemien er det er et økende behov for å ha noen voksne å prate med. Hos «13-20» kan du ta direkte kontakt uten henvising.

Dette vil være et viktig og godt tilbud for Askers unge som vi mener er viktig å få på plass.

Vi heier på dette, og det vet vi at mange gjør.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00