I en artikkel i Budstikka 27. april fremkommer det at beboerne i aldersboligene i Gjettumtunet borettslag er lei av parkeringskaoset ved nye Gjettumkollen barnehage.

Barnehagen har plass til 120 barn og 45 ansatte, men har kun 12 parkeringsplasser.

Dette er en «avlastningsbarnehage» hvor barna kommer fra barnehager som er under rehabilitering eller som skal rives/nybygges.

Barnehagen har felles adkomst med borettslaget. Det foregår «villparkering» ved innkjøring, på parkeringsplasser og foran garasjer tilhørende borettslaget når foreldre skal levere og hente barna. Spesielt ille var det i vinter.

Jeg hadde innlegg i Budstikka 20. april i fjor med overskrift «Beblokking på Gjettum» hvorfra jeg siterer følgende:

«Formannskapet var på befaring 22. mars i Vallerveien på Gjettum, hvor vi blant annet besøkte nye Gjettumkollen barnehage som er under oppføring. Det var nok flere enn jeg som reagerte på hvor dominerende bygget er blitt sett fra nærmeste nabo, eldreboligene i Gjettumtunet. Flere av naboene oppdaget «delegasjonen» vår og ga klart uttrykk for at de følte seg overkjørt.

Da vi behandlet saken i formannskapet 18.12.2020, påpekte jeg at to etasjer med dominerende takoppbygg ville kaste skygge på nabobebyggelsen. Jeg foreslo nedskalering av prosjektet til bygning i én etasje med plass til 60 barn i stedet for 120.

Dette var i tråd med innspill fra Gjettumtunet borettslag, som hadde engasjert arkitekt til å utarbeide alternativt forslag. Her var også bygningen trukket lengst mulig vekk fra naboene.

Jeg trakk også frem trafikksituasjonen. Siden dette er en «avlastningsbarnehage», vil mange barn ankomme i minibuss og i privatbiler. Ved levering og henting kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner med rygging i området hvor det befinner seg barn.»

Kommunen ved Eiendom opplyser (Budstikka 27. april) at «barnehagen er bygget etter kommunens strategi for grønn mobilitet og skal bygge opp under at ansatte, foreldre, barn og besøkende skal gå, sykle eller bruke kollektivt til barnehagen. Barnehagen ligger nær flere kollektivstoppesteder. Det er blant annet om lag 600 meter til Gjettum T-banestasjon og 300 meter til bussholdeplassen ved Gjettum skole, og sykkelavstanden til Sandvika stasjon er 2,3 kilometer.»

Dette synes virkelighetsfjernt, særlig for en avlastningsbarnehage hvor barna kan bo hvor som helst i Bærum.

Det blir imidlertid feil å skylde på administrasjonen.

Det blir imidlertid feil å skylde på administrasjonen. Det er politikerne som er ansvarlig for strategien for grønn mobilitet.

Bærum Senterparti er skeptisk til strategien med de konsekvenser den får for barnehageforeldre og naboer til barnehagene. Vi vil ha barnehager med maks 100 barn plassert i boligområdene slik at det er en reell mulighet til å gå eller sykle til barnehagen.