Budstikka 16. mars inneholder en artikkel om at jeg synes det er urettferdig at jeg, snart 79 år, skal miste min fastlege ved en tilfeldig datatrekning.

I artikkelen er en uttalelse fra kommuneoverlege Meera Grepp, hvor hun blant annet sier:

– Det mest rettferdige for alle på listen er at denne reduksjon foregår ved tilfeldig uttrekk, og det er dette som også er regelen fra staten.

Jeg er utrolig overrasket over et slikt utsagn.

Den som går gjennom ordlister og lignende vil neppe finne at ordene «tilfeldig» og «rettferdig» er ensbetydende.

Er det bindingen til våre øvre helsemyndigheter som fører til en slik uttalelse? Og hvem har laget og godkjent dette systemet?

Har det ingen betydning for eldrehelsen at du får beholde din fastlege gjennom alle år, men at det er «rettferdig» at en datamaskin lager et tilfeldig uttrekk, slik at du i livets siste fase må skifte?

Er det bevisst at en datamaskin gjør utvelgelsen, slik at ingen i helsevesenet behøver å gjøre noen vurderinger og ta ansvar?

Er det tilfeldig at de fleste eldre kvinner, som menn, ønsker seg en fastlege av samme kjønn?

Er det rettferdig dersom en kvinnelig pasient hos min mannlige fastlege skulle ønske seg en kvinnelig fastlege, men blir der, mens jeg blir flyttet?

Er det rettferdig at når en kontakter legekontoret, så blir en nektet å få en avtale for å drøfte muligheten for et slikt bytte?

«Jeg spør kun, mitt kall er ei at svare» var det en mann av mye større betydning enn jeg som uttalte.

Men jeg må si at når svarene på mine spørsmål står like ubesvarte etter svar, og logikken er helt fraværende, da kjenner jeg på en minst like stor frustrasjon som før.

Og har vi nå fått et helsevesen der datamaskiner, og ikke mennesker, gjør vurderingene og står til ansvar?

Er det bra for eldrehelsen, især med hjertekarproblematikk fra før?