Det var en gang en kommune som skulle få en velodrom til bygda.

Slik startet det som skulle bli et sykkeleventyr i en mørk dal i Asker med boliger, skole og barnehage på kjøpet. Men ennå er vi langt unna snipp, snapp, snute.

Fra det som skulle være et prosjekt i regi av Norges Cykleforbund (NCF), er det gått slag i slag dit hen at Asker kommune sitter med 67 prosent eierandel og stor risiko rundt driften i flere tiår fremover.

Prosessen har toppet seg i høst med slurvete saksfremlegg fra kommunedirektøren og en ditto manglende vilje i Høyre til å stille kritiske spørsmål.

Les også

«Gratis» velodrom vil koste Asker minst 150 millioner kroner

I juni 2020 ble det flertall for å gi en lånegaranti på 170 millioner kroner samt forskuttere 60 millioner til blant annet gang- og sykkelvei. Mindretallet med Ap og MDG i fremste rekke advarte mot risikoen og fryktet at kommunen på et tidspunkt ville sitte igjen med ansvaret.

Slik er det gått i høst. Velodromprosjektet er av mange og sammensatte årsaker blitt mye dyrere. For å sikre eierselskapet Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK), har flertallet i Asker kommunestyre sett seg nødt til å gå fra 10 prosent eierandel til 67 prosent.

Trolig en nødvendighet, men prosessen har ikke holdt mål.

I forbindelse med innkalling til generalforsamling i NCK ble det 20. september lagt frem en sak for formannskapet. Der var det foreslått vedtekter som ville gitt Sykkelforbundet som minoritetseier vetorett i selskapet.

Takket være en svært våken Helge Haugen i MDG ble dette minefeltet i sakspapirene oppdaget, og en motvillig ordfører Lene Conradi måtte akseptere at saken ble sendt i retur.

Velodromsaken tåler ikke flere slike runder.

Tirsdag kom den opp på nytt, og nok en gang endte det på lite tillitvekkende vis. Samme morgen fikk nemlig politikerne et fyldig tilleggsnotat, basert på innspill fra Sykkelforbundet i helgen.

Det sene innspillet vakte tydelig irritasjon hos kommunedirektør Lars Bjerke, som flere ganger måtte beklage det sene notatet. Frps Ole Jacob Johansen fulgte opp med å spørre om Asker kan ha tillit til at Sykkelforbundet har den nødvendige organisatoriske og økonomiske kompetansen i prosjektet.

Les også

Å bygge velodrom er risikosport

Men viktigst, notatet utløste igjen full forvirring, både rundt innholdet, rundt hva som hører hjemme på en generalforsamling og hvem som skulle ha styreledervervet – kommunen eller Sykkelforbundet?

Til slutt fikk formannskapet landet et vedtak, men om alle helt forsto hva de stemte for, er ikke godt å si.

En slik saksbehandling går på tilliten løs. Det rammer styringspartiet Høyre, kommunedirektør Lars Bjerke og hans administrasjon samt Norges Cykleforbund. Velodromsaken tåler ikke flere slike runder, og alle partene, inkludert det nye styret i NCK, har et stort ansvar for å gjenopprette tilliten.

For Høyres del er ikke tillitsutfordringen at partiet ønsker velodromen og alle dens positive følgeelementer. Høyres utfordring er at partiet nær sagt uansett problem tyr til fortellingen om at dette blir så fint til slutt.

Slik kan det fortsatt ende, men akkurat nå er velodromen i Langenga alt annet enn et eventyr.