Klokken 10.00 kom beskjeden som var ventet - renten ble satt opp. Usikkerheten har gått på hvor mye - og svaret ble 0,5 prosentpoeng. Styringsrenten er nå oppe i 1,25 prosent.

E24.no påpeker at det er 20 år siden Norges Bank har hevet renten like mye.

Norges Bank har tidligere varslet at styringsrenten skal opp. E24.no påpeker at spenningen har dreid seg om hvor bratt renteoppgangen blir. Økonomer har spekulert i om hevingen skulle bli på 0,25 prosentpoeng eller 0,50 prosentpoeng.

Flere økninger

Askerbøringer og bæringer med gjeld får dermed økte kostnader.

Snittgjelden for personer i Asker og Bærum mellom 17 og 34 år er lavere enn snittet i landet. Mens snittgjelden for aldersgruppen fra 35 og oppover er høyere enn snittet i landet forøvrig, viser tall Budstikka har hentet ut fra SSB.

Slik er snittgjelden

17-34 år: Bærum: 714.100 kroner. Asker: 612.500 kroner. Landet: 737.100 kroner.

35-66 år: Bærum: 1.737.100 kroner. Asker: 1.547.300 kroner. Landet: 1.155.400 kroner.

67 år eller eldre: Bærum: 585.900 kroner. Asker: 496.800 kroner. Landet: 350.600 kroner.

Kilde: SSB

Og renten skal videre opp.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag formiddag.

Hun begrunner økningen slik:

– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem.

Mer å betale

Bankenes boligrente kan ligge opp mot to prosentpoeng over styringsrenten. Flere eksperter mener renten skal enda mer opp slik at boligrenten kan ende på 4,5 prosent om halvannet år, over dobbelt så høyt som dagens nivå.

E24.no illustrerer med et eksempel. Betaler man eksempelvis 11.400 kroner i måneden i renter og avdrag ved to prosent rente, vil utgiftene til boliglånet øke til 14.500 kroner i måneden dersom renten øker til 4,5 prosent.