Fredag 17. juni var siste skoledag for våre medlemmer i grunnskole og videregående skole. Fra mandag 20. juni gjelder elevfriperioden, og sommerferien kommer etter hvert.

Fra mandag 20. juni var alle lærerorganisasjonene i streik. Utdanningsforbundet valgte å starte streiken etter at elevene fikk ferie, for det er ikke elevenes feil. Streik er ikke gøy for noen, og det er ikke gøy for landets lærere å gå en utrygg sommer i møte. En sommer for å vente på beskjed om du skal starte med den nye klassen din eller ikke.

Lærere i offentlig skole i Bærum kan bli tatt ut ved en opptrapping, og vi i lokallaget gjør oss klar.

Noen tenker kanskje at det vil være uheldig å streike i august, og det er det ingen som kan benekte at det vil være. Men en streik passer aldri, og en streik skal merkes. Hadde forholdene for lærerne vært gode, vil ikke en streik vært nødvendig.

Det har aldri vært viktigere for læreprofesjonen å streike. Vi ønsker på ingen måte å ødelegge skolestart for elevene, men streiken handler om å sikre hele skolegangen.

Våre barn og ungdom må ha kvalifiserte lærere. Kvalifiserte lærere som ønsker å jobbe i skole. Det gjør veldig mange ikke. De har funnet seg jobber i andre bransjer, med bedre betingelser.

Ungdommer som går ut av videregående skole, skal ønske selv å være lærer. Altfor få ungdommer vil søke lærerutdanning.

Lønnen er ikke god nok. Arbeidsgiver nekter å ta på alvor de tydelige signalene som er kommet fra lærerne. År etter år har reallønnen gått nedover for lærerne. De med lengst utdanning og ansiennitet vil ha den største nedgang i kjøpekraft etter årets forhandlinger. Det kan vi ikke akseptere.

Å være lærer er mye mer enn å være flink i et fag eller ha en brennende lidenskap for et emne. Det er et komplisert og sammensatt yrke, som krever pedagogisk bevissthet og faglig empati, for å kunne møte hver enkelt elev i deres læringssone. Konsekvensene av å ha ikke kvalifiserte inn i skolen kan ikke dokumenteres med det første, det kommer til syne over tid.

Det er risikosport å gamble med fremtiden til våre barn og ungdommer. Erfaringene fra pandemien bekrefter at lærerne er grunnsteinen i skolen. Nå ryker fundamentet, om ikke arbeidsgiver kommer med en lønnsøkning.

Vi har i dag en skole uten nok kvalifiserte lærere.

Det passer aldri med en streik, men alternativet er verre.

Les også

Taler Asker kommune med to tunger?