Et flertall i Bærum kommunestyre vedtok 7. september blant annet følgende i definisjonen for Fornebu som nullutslippsområde:

Etablering av Fornebu som et nullutslippsområde innebærer at utslipp av klimagasser knyttet til utviklingen og bruken av Fornebu skal gå mot null gjennom områdets levetid.

Treffer setningen hjertet, hodet eller ingen av delene?

Folk ønsker mer handling fra politikere, og vi må bremse nedbygging av natur og komme med konkret politikk for å erstatte «bruk og kast» med gjenbruk.

Som både Fornebu-beboer og kommunestyremedlem så er jeg helt enig. Det blir for mange ord og for få konkrete klima- og miljøtiltak.

Det blir for mange ord og for få konkrete klima- og miljøtiltak.

Mitt råd er å starte med åpenbare «lavthengende frukter» og initiativer som Fornebu bobler over av. Her følger noen gode eksempler:

«Håndbok for belysning på Fornebu» er fra 2001. Planen er håpløst utdatert, både med tanke på estetikk, teknologi, bærekraft og lysforurensning.

Sameiene og huseierforeningene må få mulighet for å koble seg til kommunens avtaler og gis tilgang på smarte, arkitektoniske og bærekraftige belysningsløsninger.

Hvordan kan kommunen stimulere gjenbruksløsninger av verktøy, klær, transportmidler og utstyr som sjelden eller aldri blir brukt?

Fornebu Gjenbruk er en foregangsbedrift for bruktutsalg samtidig som Coop Prix på Fornebu kan skilte med en døgnåpen utleiebod. Kan Oksen ILs BUA-midler for lokalt utlån av friluftsutstyr kobles til enten Fornebu Gjenbruk eller Coop Prix, og samtidig aktivt støttes av kommunen?

Kan vi få til et gjenbruksverksted med skomaker og omsyings- og håndverkstjenester? Hva med å etablere et «Frimarked» etter Østfoldmodellen i helgene ved kulturtårnet?

Det bor og vil på sikt bo langt flere innbyggere på Fornebu enn i Sandvika by. Det haster med å etablere kulturhus, mulighetsrom for egenorganiserte aktiviteter (aktivitetshall) og møteplasser for alle aldre.

Kortreiste aktiviteter er best både for nærmiljøet og klimaet. DNTs etablering av aktivitetssenter og Punkts tilbud på Fornebu oppleves som svært positivt.

Kan kommunen samarbeide med Bærum turlag for å kopiere DNT Asker Turlags merking av nærturer? Kajakkdeling på Oksenøya (DNT) og Storøyodden (Strand KK) er flotte initiativer som kan utvides til andre klimavennlige nærtiltak.

Les også

Miljøsyndere på Fornebu?

Parkeringspolitikken må strammes inn, og bildeling må få gratis parkering på alle områdets gjesteplasser og betalbare. Eksisterende på de store næringsbyggene må kunne benyttes mer fleksibelt. Hva må vi vente på?

På Fornebu er det vedtatt at alle nybygg skal benytte fjernvarme for varmtvann og oppvarming, et kostbart monopolvedtak som det er på tide å revurdere.

De fleste bygg på området har flate tak, som er ideelt for soloppvarming og solceller. Kun Fornebu S har tatt i bruk solceller på Fornebu, hvorfor? Hvor mange elbiler lades i dag på Fornebu med solenergi? La oss starte med en pilot både på solceller og bergvarme.

Det er økonomi i å tenke kortreist, miljø- og klimavennlig allerede i dag. Fornebus innbyggere er klare, vi har ikke tid til å håpe på at det går mot null en gang i fremtiden.

Les også

Vi har alt, det er også alt vi har