For aller første gang gjennomføres det en historisk satsing på billigere buss-, båt- og togbilletter i Akershus.

Takket være Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Viken fylkesting innføres Reis fra 16. april i hele Akershus.

Les også

I Asker og Bærum vil nå elevene på Bleiker, Rud og Eikeli kunne spise seg gode og mette

Det betyr at du kan få opptil 40 prosent rabatt på enkeltbilletter når du reiser med kollektivtransport.

Jo mer vellykket dette prosjektet blir, jo flere muligheter har vi til å innføre enda billigere priser på enda flere typer billetter.

Jeg er enig med Bærum Høyre («Det lønner seg å gjøre kollektivtransport billigere», Budstikka 8. mars) i at prisene på bussen og toget må ned.

Derfor er det også på sin plass å nevne at Viken Høyre stemte imot budsjettforslaget på nesten 80 millioner kroner om å gjøre bussbillettene billigere i Akershus.

Kritikken fra Bærum Høyre bør derfor rettes der den hører hjemme, hos deres egne fylkestingspolitikere.

Det vi likevel ikke skal kimse av, er konsekvensene av koronapandemien som har rammet buss-, båt- og togtilbudet i hele Akershus hardt.

Les også

Høyres frihet gjelder kun de få

Derfor har Arbeiderpartiet og det rødgrønne flertallet i Viken brukt milliarder de siste årene på å sikre at rutetilbudet ikke kuttes på grunn av at folk velger bilen i stedet for bussen.

Når vi nå endelig begynner å komme tilbake til normalen, gjennomfører vi også de større satsingene våre: billigere billetter, elektrifisering av hurtigbåtene våre og å sikre sømløse reiser i hele Akershus.

Ambisjonene vi i Arbeiderpartiet har for alle oss som bor i Akershus, og hele Akershus, er store.

Ingen setter seg hverken på bussen, båten, banen eller toget for å være snille, men fordi det løser hverdagslogistikken.

Vi er tross alt et pendlerfylke. Derfor må de store pengene brukes på å sikre at enda flere velger å parkere bilen og kjører kollektivt.

For mange handler det om flere og bedre ruter. For andre handler det om billettprisene.

Vi i Arbeiderpartiet sier ja takk, begge deler. Årets budsjett er et tydelig bevis på nettopp det.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00