Tidligere behandling av reguleringen ble vedtatt i 2012, men i kveld behandler planutvalget et endringsforslag.

Formålet med endringen er å beholde de to boligblokkene man tidligere hadde bestemt seg for å rive. I tillegg foreslår rådmannen å endre rammene for nye boliger innenfor felt BB2 og BB3 som gjør det mulig å lage færre, men større leiligheter.

I gjeldende reguleringsplan er det 86 leiligheter innenfor nytt boligfelt BB2 og BB3 med krav om at halvparten av leilighetene skal være toroms. Endringsforslaget innebærer at antall leiligheter reduseres til 53, og at kravet om at 50 prosent av leilighetene skal være toroms bortfaller. Bakgrunnen er at boligtallet og andelen mindre leiligheter opprettholdes av at to eksisterende blokker med til sammen 30 leiligheter ikke rives.

De to boligblokkene får stå fordi selskapet DNV GL ikke lenger har behov for så store utvidelser av kontorbygget. Endringen blir foreslått av Lund & Slaatto Arkitekter på vegne av DNV GL.

LES MER:

I denne parken kommer det et nytt gigantbygg

– Blir på Høvik i 100 år til