Idet Asker går inn i sitt fjerde leveår som ny kommune, har de ennå ikke klart å innføre likeprinsippet for å tømme avfall på Yggeset og Follestad. Denne gangen er det størrelsen på bilen som bremser.

60 kroner koster det å kvitte seg med husholdningsavfallet på Yggeset, en ordning som ble videreført fra gamle Asker. I tidligere Røyken var det gratis å tømme det samme avfallet på Follestad – og slik er det fortsatt.

Gratis eller ikke har lenge vært en politisk debatt i Asker. Protestene mot å fjerne gratistilbudet har til tider vært markante, men til slutt vedtok flertallet at det skulle innføres betaling også på Follestad. Det andre alternativet – gratis også på Yggeset – ble forkastet.

Flertallets resonnement var som følger: Gratis eller ei – noen må ta regningen. De mente det var bedre at de som faktisk brukte Yggeset eller Follestad, betalte for dette – fremfor å fordele kostnadene på alle innbyggerne i kommunen.

Les også

Frykt og avfall i Asker kommune

Årets Asker-budsjett skulle endelig sørge for at dette kom på plass. Slik gikk det ikke.

I budsjettforslaget var prislisten lik for Yggeset og Follestad. Askers administrasjon hadde samtidig lagt inn forslag om en prisøkning fra 60 til 100 kroner. Men det var ikke prisstigningen som ble bøygen. Det var størrelsen på bilen.

Det er på tide at Asker lander en så langvarig sak.

Prislisten inneholdt et forslag om at større biler som varebiler og pickuper, samt personbiler med tilhenger, skulle betale 200 kroner – uavhengig av avfallsmengde de bragte med seg.

Det kom nokså bardust på, og dermed ble saken sendt tilbake for ny behandling på nyåret. Frem til politikerne gjør seg opp en mening om det er greit å ta ulik pris basert på bilstørrelse, forblir det gratis å tømme husholdningsavfall på Follestad.

Les også

Riktig med egenandel for å kvitte seg med avfall

De som tapte slaget om gratistilbudet i forrige omgang, får mulighet til en omkamp nå. Den muligheten kommer de til å gripe begjærlig.

Men det er også på tide at Asker lander en så langvarig sak og går løs på nye oppgaver.

For eksempel gebyrregulativet for byggesaker. Også det ble sendt i retur. Den saken er såpass komplisert at den med all sannsynlighet blir en hodepine for det neste kommunestyret.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.