Idrettsaktivitet gir glede og helse for den som driver idrett. Idrett gir også positive ringvirkninger for samfunnet i form av folkehelse og gode nettverk i lokalsamfunnet og er viktig for integrering for den som flytter eller er innvandrer.

Idrettsanlegg skaper idrettsaktivitet. Det er derfor gode nyheter for breddeidretten når det er ferdigstilt mange nye anlegg for breddeidretten i sommer:

 • Flerbrukshall på Eikeli videregående skole.
 • Grusbanene på Hosle og Eikeli har fått kunstgressdekke. ØHIL, Norges største fotballklubb, har dermed fått bedret sin banedekning vesentlig.
 • Kunstgressbanen på Hosle er også tilrettelagt for kunstis. En stor investering for idrettslaget.
 • Friidrettsbane er åpnet på Rud, ved siden av friidrettshallen.
 • Grusbanen ved Emma Hjorth skole har fått kunstgressdekke.
 • På nye Oksenøya skole er det anlagt flerbrukshall med tilleggsareal for enkelte turnfasiliteter, samt en 7-er kunstgressbane.
 • Snarøya tennisklubb har ferdigstilt sin andre boblehall.

Bærums investeringer i idrettsanlegg er vellykkede. Stort sett ligger anleggene ved skoler og der folk bor. De blir brukt fra 08.00 om morgenen til 22.00 om kvelden på hverdagene samt i helgene. Brukerne er skoleelever, idrettslag og uorganisert aktivitet.

Blant landets ti største kommuner har Bærum høyest andel av befolkningen som er aktive i idrettslag. Bærum har i underkant av 60.000 aktive i 114 idrettslag i 60 idretter.

Aktiviteten i idrettslagene i Bærum har holdt seg gledelig godt oppe under koronaen. I Bærum har aktiviteten økt med 5,9 prosent, mens aktiviteten på landsbasis har falt med 5,2 prosent.

Bærum har også en særdeles vellykket ordning – fritidsstipendet; nyttet av 929 barn i fjor – som sikrer at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt kan drive trening i et idrettslag.

Bærum kommune er viktig for finansiering av anlegg, men viktige bidrag kommer også fra idrettslag, fylkeskommunen og via spillemidler og momsrefusjon fra staten.

I Bærum er det ventet en befolkningsøkning på 31.500 personer – om lag 25 prosent – i perioden 2021–2040. Blant de ti største kommunene i landet har Bærum den laveste dekningen av idrettsanlegg i forhold til antall aktive. For at Bærum fortsatt skal være en god kommune å bo i, er det viktig at det jevnlig bygges nye idrettsanlegg.

For at Bærum fortsatt skal være en god kommune å bo i, er det viktig at det jevnlig bygges nye idrettsanlegg. 

Denne sommeren er det tatt gode beslutninger knyttet til skoleutbygginger:

 • Flerbrukshall ved Ballerud barneskole.
 • Dobbel flerbrukshall og 7-er kunstgressbane ved Tårnet ungdomsskole på Fornebu.

Utfordringer som ligger foran oss når vi skal sørge for idrettsmuligheter for Bærums voksende befolkning, er å sikre:

 • Tilstrekkelig med arealer og anlegg for den generelle befolkningsøkningen – og spesielt i Sandvika hvor det forventes 15.000 nye innbyggere
 • På Fornebu at ny 11-er fotballbane, seilanlegg og at plan for idrettsanlegg blir virkelighet.
 • Tilfredsstillende rammevilkår for drift av Bærums tre alpinbakker som alle eies og drives av idrettslag.

På helt kort sikt må vi, for anlegg drevet av idrettslag, få etablert kommunal energistøtte for høsten 2022 og hele 2023. Dette som supplement til den statlige støtten. Støtten skal sikre at anlegg forblir åpne for brukerne og/eller at treningsavgiftene blir slik at alle kan drive idrett.

Videre er det sterkt ønskelig – etter mange år med utredninger – at beslutning blir tatt om oppstart av anleggsarbeider for nye Nadderud fotballstadion. Anlegget må realiseres innenfor økonomiske rammer som sikrer at breddeidretten ikke blir påvirket.