I flere innlegg i Budstikka uttrykkes det ulike syn på videre fremdrift av E18 gjennom Bærum og Asker.

Bærum ønsker, naturlig nok, å åpne byen mot fjorden. De vil ha tunnel, men uten fortsatt barriere med bro og avlastningsvei som stenger byen fra fjorden.

Les også

Hva vil den koste? Er den nødvendig?

Drømmen er kanskje enda en tunnel? Hvor skal pengene komme fra?

Asker MDG satte ned et E18-utvalg for 1,5 år siden. Gjennom møter og kontakt med ulike eksperter har vi gravd i bakgrunnen for – og alternativer til – de E18-planer som nå foreligger.

Vår konklusjon er: E18-planene er på ville veier i forhold til verdier og mål som vi tror vil gi oss et godt samfunn.

Målene for ny E18 er beskrevet mange steder, og på ulike måter, med vakre grønnmalte tegninger.

Vi skulle få sykkelekspressvei og egen busstrasé. Begge deler er frafalt i takt med stadige kostnadsoverskridelser.

Det vi ser av fysiske inngrep og planer styrker vår konklusjon om at noe er alvorlig galt.

For oss er det tydelig at fortsatt vekst i personbiltrafikk er prioritert. All erfaring og forskning peker på én ting: Mer vei gir økt biltrafikk, økt forurensning, mer støy og – påstår vi: dårligere livskvalitet.

I vårt utvalg har vi pekt på gode alternativer til ny motorvei som også blir mye rimeligere: slik som styrking av kollektivløsninger, trafikkstyringssystemer, bygater og miljølokk, redusert fart og ulike insentivordninger.

Vi mener dette kan redusere personbiltrafikken, ivareta transportbehovet, gi bedre helse og livskvalitet og bedre bevaring av vakre og sårbare naturlandskaper som våre kommuner har ansvar for å forvalte.

Les også

Øyvind Gedde: Svaret er ikke å si nei til nye veier

Vår 1.-kandidat Hanne Lisa skrev i Budstikka 15. februar «Kan vi bygge for mennesker uten å bygge for bilen?» at hele 80 prosent av trafikken på E18 er lokaltrafikk.

Når vi også vet at det i rushtrafikken på E18 i gjennomsnitt bare er 1,1 person per bil, så sier det seg selv at mye av biltrafikken som nå foregår, ikke er nødvendig.

Det vi ser av fysiske inngrep og planer styrker vår konklusjon om at noe er alvorlig galt.

Av og til må politikernes rolle være å gå foran. Bokstavelig talt vise vei og sette verdimessige mål.

Modige politikeres arbeid mot røyking på 80-tallet er et godt eksempel. Ingen ønsker seg i dag tilbake til et samfunn der «alle» røkte.

Vi mener at tiden nå er inne for at Asker og Bærums politikere tar ansvar ved å sette E18-planene på pause og i stedet for bilbasert vekst setter seg verdibaserte mål om bevaring av natur, miljø og utvikling av gode leveforhold.

Det kan gjøres uten ny E18 basert på nåværende planer. Vi kan rett og slett ikke fortsette å rulle betong og asfalt over sårbare grønne områder slik det nå legges opp til.

Et slikt endret verdivalg vil gjøre bygdene våre enda mer attraktive for mennesker, men også for arbeidsplasser.

God byutvikling og transportbehov kan ivaretas på en ansvarlig måte, mye bedre og rimeligere enn de 100 milliarder kroner som prosjektet nå risikerer å ende med slik det utvikler seg.

Asker MDG vil fortsette å dele kunnskap og peke på gode alternativer som kan spare oss for en gigantisk feilinvestering.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00