Dessverre valgte flertallet i Asker kommunestyre, med Høyre i spissen, å sette Asker-budsjettet for 2023 på vent.

Arbeiderpartiet derimot, foreslo å reversere kutt og styrking av oppvekst- og velferdssektorene.

Hvorfor? Fordi vi mener det er viktig å øke innsatsen for barn og unge og sørge for gode og likeverdige velferdstjenester, spesielt i anstrengende tider.

Banket gjennom budsjett uten store sjokk

En av våre fanesaker har vært gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til unge i Asker. Dette redder liv. Andelen vaksinerte ungdommer går betydelig opp når vaksinen er gratis. Derfor var det veldig viktig for oss å sørge for å videreføre denne ordningen.

Arbeiderpartiet er svært skeptisk til de kuttene i oppvekstsektoren som kommunens ledelse, vil gjennomføre. Kutt i barnehage og skole vil lett føre til færre assistenttimer, noe som i stor grad vil ramme barn med spesielle behov.

Både ungdomsrådet og helsesykepleierne har uttrykt sterk bekymring for å kutte i skolehelsetjenesten. Denne bekymringen deler vi i Arbeiderpartiet, særlig når det viser seg at Asker mangler tilstedeværelse av helsesykepleier på tre skoler.

Vårt klare mål er at kommunen minimum skal oppfylle anbefalte norm for helsesykepleier på alle skolene. Vi vil i tillegg ansette skolepsykolog for lettere å kunne hjelpe barn og unge som sliter med psykiske utfordringer i hverdagen.

Vi vil investere i Asker-ungdommen. En fin måte å gjøre dette på er å tilby sommerjobb. Arbeiderpartiet ønsker derfor å utvide kommunens sommerjobbordning, slik at flere unge får hjelp til å skaffe seg sommerjobb.

Arbeiderpartiet vil investere i gode tiltak for å skape en så trygg, god og inkluderende oppvekst som mulig. En av våre aller viktigste oppgaver er å sørge for at alle barn og unge får den oppfølgingen og tilretteleggingen de trenger i barnehage, SFO og skole. Da må skoler og barnehager ha nok assistenter og miljøarbeidere som kan jobbe med forebygging og inkludering.

Tall fra Nav viser at barnefattigdommen er økende i Asker. Dette krever gode treffsikre tiltak for å hindre at barn og unge opplever utenforskap og ikke får delta på fritidsaktiviteter.

Arbeiderpartiet har derfor lenge arbeidet for at det skal være gratis for barn og unge opp til 19 år å øve/trene i alle kommunale kultur- og idrettsarenaer.

Arbeiderpartiet prioriterer i barn og unge. Alle skal med!