I høst er det kommune- og fylkestingsvalg, og for våre kjære barn vil dette valget være viktigere enn på lenge.

SV vil snu utviklingen i Bærums skoler og barnehager. Skolene og barnehagene står midt i bemannings- og tillitskrise, rektorflukt, digitaliseringskaos og en økende andel elever som ikke mestrer skolehverdagen.

For noen få år siden var det ikke uvanlig med 100 søkere til en lærerstilling i Bærum, men i 2022 var gjennomsnittet 7,8 søkere per utlyste lærerstilling, og det er ikke uvanlig at det knapt er en eneste kvalifisert søker.

I barnehagene er det enda verre. Som Budstikka har dokumentert godt, har mange svært kompetente og engasjerte rektorer valgt å slutte i jobben fordi arbeidspresset er for høyt.

Mange fikk sikkert med seg at lønnsoppgjøret for de kommuneansatte endte på 5,4 prosent og at de med lang utdanning ble prioritert.

Dette er vi glade for, men lønn er ikke nok til å løse rekrutteringskrisen.

Søkertallene til lærerutdanningen har gått ned med 21,9 prosent, så nå er det på tide å gjøre skolene og barnehagene i Bærum til et mer attraktivt sted å jobbe.

Det koster litt, men det koster mer å la være.

Nylig la regjeringen frem Folkehelsemeldinga. Der understrekes det hvor mye samfunnet taper på at unge faller ut av skole og arbeidsliv, og hvor viktig det er å gi dem en god utdanning og en opplevelse av mestring.

Dette krever en lærer som har nok tid, tålmodighet og faglighet til å hjelpe hver enkelt elev, og som har kapasitet til å stå i jobben.

Bærum har en utfordring med økende skolefravær, psykiske plager hos unge og vold og trusler mot ansatte.

Alle barn er uskyldige i kraft av å være barn, så når noen angriper et voksent menneske, er det et desperat rop om hjelp.

Det koster litt, men det koster mer å la være.

Nylig kunne vi lese at det kan ta opptil åtte måneder fra en elev får vedtak om spesialundervisning til denne undervisningen faktisk igangsettes.

Dette burde få alarmklokkene til å ringe hos flere, og det er et signal om at systemet er overbelastet.

I tillegg til at det ikke er nok ressurser til å hjelpe elever med tilretteleggingsbehov, brukes altfor mye tid på å skrive lange rapporter om elevene, i stedet for faktisk å tilbringe tid med dem.

Det Bærums-lærerne også bruker for mye tid på, er å prøve håndtere IT-systemer som ikke fungerer.

Office365 vil ikke synkronisere, nettverket bryter sammen, og mange elever og foreldre sliter med å finne fram i den digitale jungelen.

Alle disse unødvendige komplikasjonene ødelegger for både motivasjon og mestring.

Vi vet at det er mulig å styre skolene og barnehagene på en bedre måte.

Vår politikk sørger for at det ansettes nok folk. Ikke bare lærere, men hele laget rundt elevene og barnehagebarna.

Vi kan oppfylle lovpålagte normer for bemanning og pedagogtetthet i barnehagene og skolene. Vi kan rydde opp i det digitale rotet. Vi kan lytte til lærerne i skolen og barnehagen, og alle de andre som kjenner hvor skoen trykker.

Og ikke minst kan vi prøve å lytte til de barna som ikke alltid klarer å si fra på den «riktige» måten.