Statens vegvesen vil ta miljølokket på Strand ut av utbyggingsplanene for E18.

I møte med kommunestyret denne uken viste Vegvesenets prosjektsjef Tom Hedalen til at Stortinget krever kutt i prosjektet, i henhold til Budstikkas Dag Otter Johansen («Et rått E18-press», 24. mai).

I beste fall er det Johansen som har misforstått. Det Stortinget har vedtatt, er konkrete forenklinger i E18-prosjektet, som blant annet 50 meter nedkorting av Stabekk-lokket.

At Stortinget valgte å korte ned Stabekk-lokket, må forstås som at resten av lokket er en forpliktelse for Vegvesenet å levere. Det samme gjelder det vedtatte prosjektomfanget for øvrig:

Stortingets vedtak innebærer ikke bare finansiering, men også et pålegg om hva finansieringen skal resultere i. Det som er regulert lokalt og finansiert sentralt, skal utføres i tråd med forutsetningene for de politiske beslutningene. Vegvesenet kan justere detaljutforming og byggemåte, men ikke endre den konseptuelle løsningen.

Hedalen er sitert på at: «Strandlokket lå inne i prosjektet for å bære bussveien. Nå er det avklart at bussveien ikke skal bygges.»

Avklaringen ble gjort av Stortinget samtidig som de vedtok øvrige justeringer av omfanget. Prosjektet er endelig vedtatt uten busstrasé, men med miljølokk.

Stortinget ba utbygger se på innsparingsmuligheter. Det ble henvist til et brev fra Samferdselsdepartementet som pekte på konkrete områder for besparelser. Miljølokket på Strand er ikke blant dem.

Dag Otter Johansen hevder at Vegvesenet har flere ris bak speilet. Herunder at det kan komme andre innspill om kutt, enten i Gjønnestunnelen eller Lysaker terminal.

Som for lokkene ved Stabekk og Strand, er det ikke opp til prosjektsjefen å endre politikernes vedtak om prosjektomfanget.

Budstikkas Johansen reiser også spørsmål om eventuelle kostnadsoverskridelser ved pågående etappe 1 vil få konsekvenser for Stortingets behandling av oppstart for neste etappe, forbi Sandvika.

Til det er å si at innsparingene som Hedalen forespeiler, er helt uten relevans i det perspektivet.

Innsparing i ett (del-)prosjekt er ikke relevant for oppstartsbeslutning for et annet. Og innsparingsbeløpet som forespeiles på 300 millioner kroner, er ikke relevant for beslutningen om å starte en etappe 2 som er anslått til 12–15 milliarder kroner.

Det er heller ikke slik at innsparte midler i etappe 1 kommer prosjektbudsjettet i etappe 2 til gode, så det er ikke mulig å finansiere tiltak ved Sandvika gjennom innsparinger på Strand.

For et år siden (16.06.2022) uttalte Vegvesenet at utbyggingsetappen E18 Lysaker-Ramstadsletta lå an til å holde kostnadsrammen.

Jeg kan ikke finne noen informasjon om at prosjektet i ettertid har meldt om kostnadsoverskridelser, eller at staten har startet noen overordnet prosess for revisjon av prosjektomfanget.

Det er ingen grunn til at Bærums politikere skal gå sammen med statens veibyråkrater om å overstyre Stortingets prosjektbeslutning i innbyggernes disfavør.

Hedalens utspill om miljølokket på Strand kan ses som en test av Bærums politikere for forestående forhandlinger om løsninger forbi Sandvika.

Hvis de ikke står støtt i den saken som verserer nå, lyser det et blått lys for lokale hensyn i videre utbygging gjennom kommunen.

Inntil det motsatte skulle vise seg, må vi legge til grunn at Bærums politikere står fjellstøtt i denne saken: Miljølokket på Strand bygges i henhold til vedtatt plan.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00