Det varsles fra mange kanter at det i økende grad er vanskelig å rekruttere frivillige.

Pandemien og tiden også etter har vært krevende. Jeg mener at det er nettopp nå vi trenger å løfte sammen.

For å unngå å miste det vi har må vi legge til rette for organisert, egenorganisert og sosial aktivitet i regi av eksempelvis idrettslaget. Vi må skape flere møteplasser.

Dette er kjent, likevel ser jeg noen utfordringer. Offentlige aktører må i større grad støtte frivilligheten, om vi fortsatt skal ha et samfunn uten store forskjeller. Frivilligheten må styrkes – for færre frivillige vil ikke klare å snu en trend. Vi må sammen snu trenden til glede for barn og unge.

Les også

La Viken idrettskrets leve

Jo, det er fremdeles en dugnadsånd, men den er blitt mer «prosjekt». Det er vrient å få folk til å binde seg til verv og oppgaver over en «lengre» periode.

Skal vi snu utviklingen, må frivillige organisasjoner få tilført ressurser til å utføre den viktigste oppgaven: å legge til rette for frivillig innsats.

Lokalsamfunnene har folk som er engasjerte, kreative og entusiastiske og som vil skape aktiviteter og møteplasser. Nå trenger de litt starthjelp.

Jo, det er fremdeles en dugnadsånd, men den er blitt mer «prosjekt».

Hva trenger vi – og hva trenger vi ikke? Det offentlig må se på en støtteordning hvor frivillige organisasjoner kan gjøre ansettelser med hovedoppgave å legge til rette for frivillig arbeid. De som sitter i et styre, har ikke alltid også operativ kapasitet.

Løsningene ligger ikke i at kommune og stat skal overta mer. Det må heller ikke være slik at organisasjoner kun tilbyr gratis aktiviteter. Frivillige organisasjoner må kunne få økonomiske overskudd. Overskudd skal igjen pløyes tilbake i ny aktivitet.

Under og etter pandemien har det vært mange gratisaktiviteter, det var viktig for mange. Men dette kan ikke fortsette.

Les også

Gi ungdommen en sjanse til å få til et positivt miljø

Nå er det en reell fare for at mange forventer gratis aktiviteter. For de fleste organisasjoner er ikke det bærekraftig. Frivillighet må ikke være ensbetydende med at alt er gratis.

En årsak til at frivillig arbeid oppleves mindre attraktivt, er at det stilles feil forventninger. Det er ikke slik at et idrettslag har et «lager» av personer som vi bare kan innkalle til innsats. Og hvor attraktivt er det å være en «lagerbeholdning»?

Ansattes viktigste oppgave i et idrettslag er å legge til rette for aktiviteter, men også frivillig arbeid.

I mitt idrettslag nærmer vi oss ti årsverk med ansatte om vi summerer opp alt fra ungdommen som får sommerjobb, til fast ansatte.

Den frivillige innsatsen er like stor. Det betyr dugnadstimer som har en verdi på flere millioner kroner. Det er derfor viktig at frivillige organisasjoner har pådrivere for å organisere dugnad. Det vil gi store gevinster for samfunnet.

Selv om vi vet at det er mer krevende å få oppslutning om dugnad, ser vi fortsatt at det store flertallet vil delta når vi har godt organisert arrangement.

Hva er idrettslag uten mamma- og pappatrenere? Ikke mulig! Vår klubb ble stiftet i 1914 og har i over 100 år vært limet i lokalsamfunnet. Det ønsker vi fortsatt å være!

Les også

Det er nå dugnaden begynner