Det som for velodromen i Asker startet med en garanti, er nå et majoritetseierskap i et prosjekt med ukjente fremtidige økonomiske forpliktelser.

Kjære ordfører Lene Conradi

Politikk er å prioritere og derigjennom forvalte kommunens inntekter på best mulig måte for Askers innbyggere. Asker har mange uløste oppgaver som er sentrale og burde være på toppen av kommunens prioriteringslister. Eldreomsorg, skoler, barnehager, veier og så videre.

Velodromer er langt ned på denne listen, om de i det hele tatt skulle være der. Banesykling innendørs er en ganske så smal idrett og ikke noe som de fleste kan delta i. De få som ønsker å utøve denne idretten, bør faktisk dekke kostnaden selv, på samme måte som idrettsutøvere av golf, seiling og bilrace og mye annet morsomt.

Bedre blir det ikke når en ser på historien om velodromen i Langenga. For noen år tilbake var det ikke ubetydelig debatt rundt den garantien kommunen ga i forbindelse med oppføringen av velodromen. De var ikke få som advarte mot at kommunen påtok seg en slik forpliktelse.

Svaret fra kommunen var at dette bare var en garanti og ikke belastet budsjettene eller regnskapet til kommunen. Så feil kan en ta, Lene Conradi. Du og din administrasjon er nå majoritetseier med de økonomiske forpliktelser og det ansvar som følger med. Midler som kommunen egentlig ønsket å bruke til andre nødvendige formål. «Bare en garanti» var et nyttig argument der og da, men en sur pille nå i ettertid.

Mon tro om ikke et bedre sykehjemstilbud kunne være å foretrekke.

Klok styring er å ha et langsiktig perspektiv og å se risiko og konsekvenser av ens beslutninger. Det selvsikre høyrestyret i vår kommune har i de siste ti årene økt gjeldsgraden i kommunen til det høyeste noen gang. Vi er nær 180.000 kroner per innbygger, liten som stor, og gjelden har mer enn doblet seg de siste ti år.

Nedbetaling av denne gjelden er det Askers innbyggere som må stå for, og ubetenksomme, hyggelige beslutninger som å garantere for et lån til en velodrom, må vi betale på i mange år fremover, til glede for de få som kjører sykkel på innendørsbane. Mon tro om ikke et bedre sykehjemstilbud kunne være å foretrekke.

Det er i gode tider en skal skaffe seg et forråd og ikke ødsle. Høyre har som filosofi å forestå en slik politikk. Det har de i svært liten grad maktet under Lene Conradis styre.

Det er trist, for når Høyre i praksis fører venstresidens politikk, blir det få alternativer igjen for oss velgere. Når nå livremmen må strammes, av mer utenforliggende årsaker, håper jeg vår høyrestyrte kommune strammer sin livrem like mye eller mer enn de pålegger sine innbyggere, i tråd med god høyrepolitikk.

Det gjenstår fremdeles tid og mulighet til å drive høyrepolitikk, Lene Conradi. Benytt deg av den, det er valg om 11 måneder.

Les også

Dette går på tilliten løs