Det vakte betydelig oppsikt da Bærum innførte et midlertidig bygge- og deleforbud i oktober i fjor. Bakgrunnen var at Statsforvalteren hadde overprøvd kommunens vedtak i 33 byggesaker. Kommunens regelverk harmonerte rett og slett ikke godt nok med plan- og bygningsloven.

Reaksjonene uteble ikke fra boligeiere som mente dette slo helt urimelig ut for dem.

Knapt hadde nyttårsrakettene sluknet før det kommer en ny sak med betydelig potensial for å skape støy. For huseiere er det bare å lære seg begrepet BYA først som sist, en forkortelse for utnyttelsesgrad. For det neste halvåret kan BYA bety mye for tusenvis av boligeiere.

Det foreslås nemlig å redusere utnyttelsesgraden (BYA) på eiendommer og samtidig redusere tillatt byggehøyde fra 9 til 8 meter.

Forslaget vil særlig ramme uregulerte områder og områder med eldre reguleringsplaner. Bærums kommuneplansjef, Jannike Hovland, anslår at cirka 4.500 boligeiere vil miste muligheten til å bygge på eiendommen sin, hvis utnyttelsesgraden reduseres fra 20 til 16 prosent.

Å frata 4.500 boligeiere muligheten til å bygge et tilbygg, garasje eller en bod er nødvendigvis en politisk betent sak og kommer på toppen av det trykket som har vært rundt bygge- og deleforbudet.

Saken kan fort prege mye av debatten i Bærum det neste halvåret. Forslaget – dersom det vedtas – skal inn som en del av kommuneplanens arealdel. Den planen må være ferdigbehandlet innen sommeren, og da er det også meningen at bygge- og deleforbudet skal oppheves.

Som alltid i slike store saker ligger svaret i hva Høyre bestemmer seg for.

Det er ikke gitt hvor dette ender. Planutvalgets leder Eirik T. Bøe (V) liker forslaget, mens Elisabeth Gjølme (H) og Reidar Kleppe (Ap) begge tar klare forbehold.

Det er likevel mye som tilsier at saken blir lagt ut på høring etter planutvalgets behandling neste uke, slik Gjølme signaliserer. Det er nemlig begrenset med tid, dersom denne saken skal bli ferdig innen sommeren. Alternativet er å parkere forslaget i denne omgang.

Som alltid i slike store saker ligger svaret i hva Høyre bestemmer seg for. Det er de som må veie to tunge hensyn opp mot hverandre: Hvor mye skal boligeiere få lov til å gjøre på egen eiendom – og hvor mye skal det tas hensyn til naboer og eksisterende bebyggelse.

Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, har allerede flagget klar motstand mot å redusere utnyttelsesgraden.

Det kan med andre ord bli en frisk avslutning for dagens kommunestyre. Og over sommeren venter en ny valgkamp.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.