Vi som er ansatt i private barnehager organisert i NHO, er i streik. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge, og vi krever bare de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.

Vi er redd for rekrutteringen av dyktige fagfolk til barnehagen dersom ikke NHO gir oss den pensjonen som andre private barnehager tilbyr.

Det er allerede mangel på kvalifisert arbeidskraft, også i barnehagesektoren.

Trollstua barnehage er eid og driftes av Frelsesarmeen i Asker. Trollstua er et godt sted å jobbe, men det vil gjøre det vanskelig å tiltrekke seg ansatte hvis man fremover ikke kan tilby like gode lønns- og arbeidsvilkår.

Trollstua har ikke råd til å miste ansatte som i dag gir omsorg og læring til barna.

Barnehageeiere får i dag dekket sine utgifter til pensjon gjennom offentlige tilskudd. Fagforbundet krever en pensjonsordning for sine medlemmer som

• varer livet ut

• er kjønnsnøytral (fordi kvinner lever lenger må det settes av mer til dem)

• gir mindre risiko for den ansatte når det gjelder svingninger i aksjemarkedet

• er del av en bransjestandard som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en anstendig pensjon