↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

67 80 28 00
480 51 301

Besøksadresse

Lommedalsveien 314
1350 LOMMEDALEN
  1. Beskrivelse

Saging av åpninger i mur og betong, riving av betongkonstruksjoner i alle typer bygg.

LOMMEDALEN BYGG AS har en avdeling som er spesialutstyrt for å sage betong og kjernebore.

Vi har i kombinasjon med våre murere og tømrere utviklet et konsept hvor vi kan levere komplette løsninger når det gjelder hulltaging i betong og montering av vinduer, dører, porter, ventilasjon og div. rør og gjennomføringer.

Vi har spesialutstyr til å utføre alle jobber innen rehab. f.eks: riving av alle typer bygg, sage, bore og pigge i betong, mur eller asfalt.
Bad, kjøkken, kjellerutgravinger etc.

Kjerneboring, sømboring og pigging i betong. Etablering av lufteventiler. Boring av hull for elektro og rørlegger. Kumboring og anboring på avløpsrør.

Skal du innrede kjelleren til oppholdsrom, kreves det rømningsvei/-vindu. Dette er en jobb Lommedalen Bygg utfører ofte. Vi kan gjøre jobben fra A-Å, dvs. sage ut for vindu, grave ut til lyskasse og montere vindu.

  • Betong
  • Ståldragere / stål
  • Betongsag
  • Gulvsag
  • Veggsag
  • Ringsag
  • Utvidelse av vindu til rømningsvei
  • Utvidelse av vindu til dør

Godkjenninger og sertifiseringer