↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 35 349

Besøksadresse

Alf Kristoffersens vei 11
1396 BILLINGSTAD
  1. Beskrivelse

Sofienberg Gruppen, som bestar av selskapene Sofienberg Bygg AS, Sofienberg Elektro AS og Sofienberg Rør AS. Gruppen er privat eid av selskapets ledelse og ansatte, og har hovedkontor pa Billingstad.

Godkjenninger og sertifiseringer