↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

66 84 86 10

Besøksadresse

Hvalstadveien 41
1395 HVALSTAD
  1. Beskrivelse

Asker dyreklinikk streber alltid for å ivareta dyr og eiers interesser på beste mulige måte. Alle undersøkelser og behandlinger blir utført i henhold til de plikter veterinærer har etter norsk lov (dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven bl.a.) og Den norske veterinærforenings profesjonsetiske retningslinjer.

 

Sykdom og skade kan være av mer eller mindre alvorlig grad. Ofte vil det være slik at jo mer alvorlig jo vanskeligere er det å forutsi om dyret blir friskt eller ikke. Likevel kan veterinæren vanligvis gi en prognose, det vil si hvor sannsynlig det er at dyret blir friskt. Veterinæren foretar operasjoner og behandlinger for å bedre dyrets helsetilstand. Det vil imidlertid likevel kunne oppstå uforutsette komplikasjoner eller tilleggsproblemer underveis. Derfor kan det ikke gis noen garanti for at dyret vil bli friskt.

 

Vi anbefaler alle kunder å lese «Oppdragsbekreftelse» utarbeidet av Den Norske Veterinærforening her finnes informasjon om oppdrag/behandling, prissetting, komplikasjoner og klagemuligheter. Ved spørsmål oppfordrer vi til å ta kontakt med oss via telefon eller mail.