↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

920 51 542

Besøksadresse

Rolfsbuktalléen 16
1364 FORNEBU
  1. Beskrivelse

VÅRE TJENESTER

Rørleggeroppdrag
Vi utfører oppdrag etter medgått tid og materiell. For oss er dette rutinemessige servicerørlegger -oppdrag, som vi utfører daglig.

Baderom
Modernisering/ oppgradering av eksisterende sanitær- og varmeanlegg.

Gratis prisestimat
Send oss gjerne et bilde og vi gir deg et prisestimat. Vi kommer også gjerne på befaring. Send bilder på mail til post@forneburor.no.

Kjøkken
Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner fra kommunale ledninger til alt inne i huset.

Varmeanlegg
Skal du bygge nytt hus eller foreta en rehabilitering av boligen, vil det være hensiktsmessig å installere vannbåren varme.

Sameiet og borettslag
Drift og vedlikehold av alle anleggstyper, serviceavtaler kan lages og er gratis.

Godkjenninger og sertifiseringer

  • VVS Fagmann