↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 29 032

Besøksadresse

Mølleveien 4
3440 RØYKEN
  1. Beskrivelse

 

Firmaet Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal ble etablert i 2005. Utfører arkitekttjenester av forskjellige typer og størrelser.

 

Erfaring fra ulike typer bygg:

  • private bygg (boliger og hytter)
  • næringsbygg (forretninger, kontor og industribygg)
  • offentlige bygg (omsorgsboliger, sykehjem og sykehus)

 

Alle faser av byggeprosjektet kan dekkes, og alle kategorier som nybygg, tilbygg eller ombygging.

Sentral godkjenning som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur og utearealer og landskapsutforming.

 

Arkitekturen

Forhold som vektlegges i alle prosjekter:

  • Helhetlig utforming av bygget i samspill med sine omgivelser
  • Utnyttelse den enkelte tomt/situasjon optimalt med tanke på adkomst, solforhold, utsikt, innsyn, høydeforskjeller osv.
  • Arealeffektivitet
  • Bruk av naturlige og sunne materialer som gir godt innemiljø og liten miljøbelastning
  • Fleksible, robuste og varige løsninger