Gjenbruk av kontormøbler og strenge byggekrav gjør Kommunegården i Sandvika til et av Norges mest miljø- og klimavennlige rehabiliteringsprosjekter.

Bærum ønsker å være en foregangskommune for å nå de nasjonale og internasjonale klimamålene og jobber for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Det er avgjørende at kommunen går foran som eksempel ved å redusere klimaavtrykket i egen virksomhet. Den nye Kommunegården er et viktig skritt i klimaarbeidet.

Hvert år kaster offentlige virksomheter brukbare kontormøbler til en verdi av minst 100 millioner kroner, ifølge gjenbruksselskapet GoGood.

Bærum kommune ønsker å redusere egne klimagassutslipp og være en pådriver for klimavennlige løsninger.

Det er avgjørende at kommunen går foran som eksempel ved å redusere klimaavtrykket i egen virksomhet.

Derfor har vi først og fremst valgt gjenbruksmøbler av høy kvalitet, design og funksjonalitet i innkjøpene til den nye Kommunegården.

Dette er ett av Norges største gjenbruksprosjekter. Hele 80 prosent av møblene du finner i Kommunegården er brukte.

Bygget tilfredsstiller bransjens høyeste miljø- og klimamål og har fått beste score fra miljøsertifiseringsselskapet Breeam. Bare to norske rehabiliteringsprosjekter har oppnådd samme klassifisering tidligere.

Et solcelleanlegg på taket forsyner Kommunegården med strøm store deler av året. Anlegget består av 490 paneler med en forventet årlig energiproduksjon på 118.000 KWH, som tilsvarer nok strøm til å forsyne seks eneboliger i året.

Kommunegården har altså fått den høyeste Breeam-klassifiseringen som er Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer og skal bidra til nytenking og planlegging innenfor miljø og bærekraft.

Den høyeste klassifiseringen innebærer at følgende ni bærekraftskrav er oppfylt: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Transportsektoren står for mer enn 80 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bærum kommune, og personbiler utgjør halvparten av utslippet.

I et lavutslippssamfunn skal det være attraktivt å reise miljøvennlig. I Kommunegården tilrettelegger vi for at medarbeidere og besøkende skal ankomme til fots, med sykkel eller kollektivt: Vi har sykkelparkeringer og enkel ankomst med buss og tog.

I tillegg til klimafordelene vil tiltakene bidra til bedre luftkvalitet og folkehelse og en mer attraktiv arealbruk.

Vi ønsker alle velkommen til den nye Kommunegården – det er også et bygg for innbyggerne.