Statistisk sentralbyrå anslår faktisk at hvis vi ikke gjør noen grep nå vil vi ha en underdekning på 90.000 fagarbeidere om ti år.

Regjeringen har startet en stor satsing på fag- og yrkesfagutdanning, et såkalt yrkesfagløft, som skal sørge for at det blir mer attraktivt å velge yrkesfag, at fagopplæringen blir mer relevant og har god kvalitet, og ikke minst: at det skal finnes nok lærlingeplasser.

Les også: Styrking av fagutdanning

Les også: Elever opprørt over klassekutt

Les også: Pusser opp Rud vgs. for 20 mill. – kan bli revet

I Akershus følger vi opp det nasjonale Yrkesfagløftet med våre egne mål i tillegg.

Blant annet oppmuntrer vi kommunene til å opprette flere læreplasser, og har et mål om at minimum 100 nye kommunale læreplasser skal opprettes innen utgangen av året.

I løpet av 2016 skal vi også tilby samme antall læreplasser i egne virksomheter på forskjellige kanter av fylket.

Akershus fylkeskommune har høye ambisjoner på vegne av våre elever og lærlinger, og vi er stolte av de mange talentene vi finner i skolene og lærebedriftene i Akershus.

Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, opplæringskontorene og yrkesopplæringsnemnda er helt nødvendig for at vi skal kunne tilby en fullverdig fagopplæring.

Vi har mange gode lærebedrifter i Akershus og godt motiverte lærlinger. Hele 1.710 lærlinger og praksiskandidater besto fag- eller svenneprøven i Akershus i 2015.

Les også: Nytt navn skal lokke flere til Rosenvilde vgs

Les også: For få velger yrkesfagene

Til enhver tid har vi ca. 2.500 lærlinger under opplæring i bedrift.

Noen fag er store og kjente og har mange lærlinger, her kan vi nevne elektriker- og tømrerfaget.

Andre er små, kanskje bare med en eller to lærlinger, slik som smed- og hovslagerfaget.

Totalt har vi over 117 lærefag representert i Akershus som gir en god bredde.

Forrige skoleår besto over 94 prosent av kandidatene sin fag- eller svenneprøve. Dette er svært gode resultater.

Stadig flere gjør også som mange her og tar prøven som praksiskandidat – det vil si at de har dokumentert lang og allsidig praksis i faget, avlagt teorieksamen og bestått den praktiske prøven.

Til sammen er det 770 av dere, og dette tallet øker stadig.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Alle som mottar fag- eller svennebrev, har jobbet hardt for å fullføre og bestå opplæringen, og det er ikke en bragd man ikke oppnår helt alene.

Hvert år er det mange ildsjeler som legger ned en stor innsats for å skaffe bransjene dyktige og yrkesstolte kandidater. Det er blant annet lærere på skolene, veiledere og instruktørene i lærebedriftene, opplæringskontorene og ansatte i fylkeskommunen.

Norsk arbeidsliv er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere.