Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vurdering av Avtjerna

FRA SKUI TIL SOLLIHØGDA: Den planlagte toglinjen er markert med stiplet blå linje og stasjon i dagen ved Rustan (blå kule). Lysegrønn og grønn farge i terrenget markerer minst høydeforskjell, økende med gul, oransje, brun og til slutt grå farge. Rød linje er planlagt ny trasé for E16, i tunnel der den er stiplet.
FRA SKUI TIL SOLLIHØGDA: Den planlagte toglinjen er markert med stiplet blå linje og stasjon i dagen ved Rustan (blå kule). Lysegrønn og grønn farge i terrenget markerer minst høydeforskjell, økende med gul, oransje, brun og til slutt grå farge. Rød linje er planlagt ny trasé for E16, i tunnel der den er stiplet.

Ringeriksbanen. Fire grunner til at en stasjon på Avtjerna/Rustan ikke er en god idé.

De siste ukene har flere tatt til orde for å bygge en stasjon i det ubebodde skogsområdet Avtjerna. Bane Nor vil gjerne forklare hvorfor vi ikke anbefaler å bygge en stasjon der.

Les også: Industrien til Avtjerna

Les også: Politikerne må ned fra gjerdet

Les også: Ba departementer om Avtjerna-stasjon

Grunneiere og et konsulentselskap har laget en visjon om at Avtjerna skal være en klimavennlig by. Det er en positiv fremtidsvisjon om hvordan en ny, klimavennlig by kan bygges opp fra grunnen.

Men vi kan ikke se at en utbygging ved Avtjerna er mer klimavennlig enn en utbygging av et hvilket som helst skogområde.

En eventuell stasjon må bygges ved Rustan, noe som ikke vil kunne gi den ønskede effekten for en by på Avtjerna:

Topografi. Avtjerna er et langstrakt område med store høydeforskjeller. Det er over 175 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del av området. En eventuell stasjon i dette området må ligge i en dagsone på Rustan, som er helt i utkanten av en eventuell by.

Bratt. En dagsone på Rustan vil gi en bratt stigning på 20 promille for jernbanen fra Jong. En slik stigning er i strid med vårt regelverk for godstrafikk, og vil for all fremtid gi en dårligere jernbane enn det vi ønsker å bygge.

Dagens regelverk har til hensikt å sikre at bygging av ny jernbane gir den fleksibilitet for fremtidig drift av jernbanen som vi ønsker. En så bratt stigning vil føre til at banen blir dårligere egnet for all togtrafikk.

Grunnforhold. Krevende grunnforhold øker usikkerheten. Med en stasjon på Rustan blir man mer låst med tanke på hvor jernbanen skal gå.

Dette kan medføre at tunnelen må bygges gjennom vanskelige bergarter, som kan ha vannførende lag.

Denne usikkerheten for økte vanskeligheter og dermed økte kostnader, gjør at alternativet med stasjon må regnes som det dyreste alternativet i forhold til en lang, sammenhengende tunnel.

Vi har sett at noen omtaler en stasjon nær Avtjerna som «gratis». Gratis blir det ikke. Området er ikke egnet for en stasjon, noe som øker risikoen i prosjektet. Økt risiko gir økte kostnader.

Buss. Bare en liten del av Avtjerna-utbyggingen vil ligge i gang- og sykkelavstand fra stasjonen på Rustan. En matebuss er derfor en forutsetning.

Nye beregninger viser at det vil gå like fort å ta bussen videre til Sandvika som å bytte over til tog på Rustan. Buss kan også tilby hyppigere avganger.

Bane Nor skal bygge en jernbane som skal vare i 100–200 år, og jernbanetunnelen er en investering på cirka 10 milliarder kroner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi mener derfor at jernbanetekniske forhold er viktige, og at vi må velge den beste løsningen for jernbanen. Det er å bygge en lang tunnel uten stasjon på Rustan.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.