Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vilje og evne til å styre

Høyre vil fortsette å styre boligbyggingen i Bærum til utvalgte områder og knutepunkter, og begrense fortettingen i resten av kommunen, skriver Morten Skauge (t.v.) og Terje Hegge.

Foto: Privat

Venstres Bøe og Steen hevdet i Budstikka 24. august at Høyre mangler vilje til styring av kommunens arealpolitikk. Vi kan berolige Venstre med at det er feil. Høyre har både vilje og evne til fortsatt stødig styring av Bærum, også i arealpolitikken.

Når det gjelder arealutvikling vil Høyre fortsette å legge til rette for vekst, samtidig som det skal settes klare føringer for utviklingen. Tilgang til grøntområder og natur bidrar til å skape gode rammebetingelser for familieliv og trivsel. Dagens bomiljøer med sammenhengende grønne strukturer og forbindelser mot sjø, elvedrag og marka skal derfor bevares, samtidig som arealer til rekreasjon, idrett og friluftsliv skal sikres.

Å vedta områdeplan for Haslum vil være et signal om at store deler av området skal bygges ned, noe Høyre ikke støtter.

Venstre trekker frem planvedtak om Sandvika, Stabekk og Fossum som eksempler på saker der de mener Høyre har vist manglende styring. Heller ikke dette er korrekt. Forskjellene på Høyres og Venstres syn i disse sakene er snarere uttrykk for politiske meningsforskjeller. Høyre mener at de vedtatte planene legger et godt grunnlag for fremtidig utvikling i tråd med kommunens arealstrategi. Høyres standpunkt i disse sakene er et resultat av avveininger mellom vekst og vern, og er forutsigbart og i tråd med partiets program.

Videre hevder Venstre at Høyre er imot områdeplaner, noe som også er galt. Både Sandvika, Stabekk og Fossum er eksempler på arealsaker der det er vedtatt områdeplaner, med Høyres støtte. Et område der Høyre imidlertid ikke støtter Venstres ønske om områdeplan er Haslum. Begrunnelsen er at Haslum ligger utenfor de utvalgte knutepunktene og har en høy grad av eksisterende småhusbebyggelse. Å vedta områdeplan for Haslum vil være et signal om at store deler av området skal bygges ned, noe Høyre ikke støtter.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av ny arealstrategi i vår gikk Venstre inn for et privat forslag om å fortette et småhusbebygget område langs Nesveien ved Haslum seniorsenter. Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, ville det betydd riving av småhus for å gjøre plass til blokker. Høyre har programfestet ikke å tillate riving av småhusbebyggelse og bygging av blokker eller flermannsboliger utenfor de utvalgte knutepunktene, og gikk derfor imot forslaget. Dette er et eksempel på at Høyre står for en forutsigbar og restriktiv arealpolitikk. Når det gjelder Venstres standpunkt i saken er det grunn til å spørre om det var styrt av utbyggeres interesser. Det er for øvrig verdt å nevne at Venstre ikke har fremmet forslag om områdeplan for Haslum til tross for at partiet åpenbart mener at en slik plan trengs.

Høyre vil i kommende kommunestyreperiode fortsette å styre boligbyggingen i Bærum til utvalgte områder og knutepunkter, og begrense fortettingen i resten av kommunen. Det er Høyres vurdering at Venstre deler målsettingen om å utvikle nye gode bomiljøer i Sandvika og på Fornebu, og ha en arealutvikling i Bærum der natur, kulturminner, næringsutvikling og barn skal ha prioritet, og vi ser derfor frem til fremtidig samarbeid med Venstre om dette i kommende kommunestyreperiode.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.