Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vil lage ny halvøy med masse fra Fornebubanen

- Her kan vi lage et flott rekreasjonsområde på en miljøvennlig måte, mener kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum.

Foto: Knut Bjerke

I disse dager nyter mange sommeren på Kadettangen i Sandvika. Den nye stranden ble gjort mulig ved hjelp av masse fra Bjørnegårdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Vøyenenga. Om det går slik Arthur Wøhni ønsker, kan området ut mot Lysakerfjorden få sin egen, nye halvøy etter modell fra Kadettangen. Her vil kommunaldirektøren dumpe masse fra Fornebubanen.

– Vi tror dette kan bli en vinn-vinn-situasjon for mange parter. Ikke minst for tusenvis av Fornebu-beboere som vil få sitt eget Storøya på denne siden av Fornebu, mener Wøhni. Han ser ikke for seg en badestrand som på Kadettangen, men et friluftsområde med badeplass. – Vi har hatt Kadettangen i tankene. Suksessen med utfyllingen der har vært viktig i forbindelse med dette prosjektet.

I hovedsak deler vi kommunaldirektørens syn. På sikt vil friluftsarealer bli et knapphetsgode for en stadig voksende befolkning på Fornebu. Hvorfor ikke anlegge en splitter ny halvøy når muligheten først er til stede? På Kadettangen ble 400.000 kubikkmeter masse benyttet til å fylle ut et område på 17. dekar. Prosjektet på Fornebu er enda større. Rundt 1,2 millioner kubikkmeter masse skal tas ut av Fornebutunnelen, nok til en utfylling på 25 dekar. Volumet utgjør 120.000 lastebillass.

Argumentene for Wøhnis forslag er åpenbare. Alternativet er å kjøre massen langt av gårde, eksempelvis til Drammen. Ved å bruke massen lokalt, sparer man enorme mengder med tungtrafikk i en periode hvor veisystemet vestover vil ha begrenset kapasitet under arbeidet med ny E18. 120.000 ganger Fornebu-Drammen tur-retur tilsvarer mer enn 200 ganger avstanden rundt ekvator. Hva dette betyr av støy, støv og utslipp av klimagasser, kan man bare ane.

120.000 ganger Fornebu-Drammen tur-retur tilsvarer mer enn 200 ganger avstanden rundt ekvator.

Vi vil likevel anbefale administrasjonen å utrede forslaget grundig før det legges frem for politisk behandling senere i år. Ikke minst må konsekvensene for livet i sjøen kartlegges. Utfyllinger av en slik størrelsesorden byr på åpenbare utfordringer. Her må geoteknisk og marinbiologisk ekspertise på banen. Enkelte har hevdet at Sandviksbukta er tilnærmet tom for fisk etter utfyllingen av Kadettangen. Skyldes det i så fall forurenset masse, at sjøbunnen blir ødelagt, eller har det andre årsaker? Disse og andre spørsmål må besvares før en beslutning kan fattes.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.