Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vil Asker åpne for bebyggelse i strandsonen?

– Under behandlingen av områdeplanen for Rødtangen i formannskapet 8. juni ble det presisert at formålet skal være næring, ikke hytter. Med referanse til Holmsbu Spa, hvordan skal kommunen kontrollere det? spør innsenderen.

– Under behandlingen av områdeplanen for Rødtangen i formannskapet 8. juni ble det presisert at formålet skal være næring, ikke hytter. Med referanse til Holmsbu Spa, hvordan skal kommunen kontrollere det? spør innsenderen.

Foto: EVA GROVEN

Asker kommune åpner for bebyggelse i strandsonen på Rødtangen dersom forslaget til områderegulering blir vedtatt i kommunestyret 15. juni. 

Saken gjelder eiendommen der det tidligere Rødtangen bad lå (badehustomten).

I strandsonen gjelder et generelt byggeforbud, men i kommuneplanen for Asker/Hurum er badehustomten avsatt til sentrumsformål, som forutsetter at nye tiltak skal ivareta stedlig næringsutvikling blant annet innen reiseliv. 

Arealdelen i en kommuneplan er imidlertid kun retningsgivende og er ikke bindende for kommunen ved senere regulering. 

I forslaget til reguleringsplan legges det til grunn at det på tomten kan oppføres et bygg med inntil fire utleieleiligheter. 

Tomten ble kjøpt av Tor Kirkeng AS for 3,4 millioner kroner i 2010. Selskapet har fire aksjonærer. Hovedaksjonær Tor Kirkeng (Kiwi-gründer) eier fra før en fritidseiendom på Rødtangen like i nærheten av badehustomten. De øvrige aksjonærene er hans nære familie. Selskapet er så vidt vites ikke tidligere engasjert i reiselivsvirksomhet.

Holmsbu Spa ligger også i strandsonen, mellom Holmsbu og Rødtangen. I tilknytning til hotellet ble det tillatt oppført 35 hytter på eiendommen med formål næring. Disse ble solgt til privatpersoner, men med plikt til utleie til hotellet i månedene september-mai. 

Kommunens begrunnelse for å godta bebyggelse i strandsonen til tross for delvis privat bruk, var håpet om at «varme senger» ellers i året skulle bidra til arbeidsplasser. 

Holmsbu Spa gikk konkurs i februar 2019 og ble i juni 2020 solgt for 13,5 millioner kroner. Den nye eieren har uttalt at hotellet ikke kan drives som tidligere på grunn av manglende lønnsomhet. 

Konkursen har medført at avtalen med de 35 hyttene om tilbakeleieplikt i månedene september – mai er bortfalt. Tidligere har hyttene blitt omsatt for cirka 2,5 til 3 millioner kroner. Den begrensede muligheten for privat bruk har virket prisdempende. Nå er en av hyttene, kjøpt i 2015 for 2,5 millioner kroner, til salgs for 5 millioner kroner. 

Eierne vil selvsagt kunne bestemme når man ønsker å leie ut, og Asker kommune har ingen mulighet for å håndheve kravet om at hyttene skal brukes som forutsatt i reguleringsplanen. Denne problemstillingen er overhodet ikke drøftet i planforslaget for badehustomten.

Dersom en kommune regulerer en tomt til næring/utleie, er det nærmest umulig for kommunen senere å kontrollere at reguleringsformålet opprettholdes. 

Hvis Asker skal åpne for bebyggelse av badehustomten, bør det være fordi det foreligger tungtveiende hensyn som gjør det rimelig å sette forbudet mot bygging i strandsonen til side. 

Den reelle muligheten for at et nybygg kan innebære arbeidsplasser og ellers tilføre det lokale miljøet verdier, bør stå sentralt ved vurderingen. 

Med kort sesong er det temmelig åpenbart at prosjektet ikke kan lønne seg økonomisk. Det eneste som kan begrunne en slik investering vil være et betydelig innslag av privat egenbruk, fordi man da løsriver prosjektet fra alminnelige økonomiske kalkyler og risikobetraktninger.

Under behandlingen av planen i formannskapet 8. juni ble det presisert at formålet skal være næring, ikke hytter. Greit nok, men med referanse til Holmsbu Spa, hvordan skal kommunen kontrollere det? 

Er det dette et flertall i Asker kommunestyre, med mer eller mindre åpne øyne, vil tillate med en ubebygd eiendom i strandsonen i 2021?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.