Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Viktigere enn noen gang

– Utdanningsløpet skal være en inkluderende arena og sikre et solid livsgrunnlag for alle våre barn og unge, skriver innsenderen.

– Utdanningsløpet skal være en inkluderende arena og sikre et solid livsgrunnlag for alle våre barn og unge, skriver innsenderen.

ILLUSTRASJONSFOTO: ULF HANSEN

PP-tjenesten i Bærum er viktigere enn noen gang for sårbare barn og elever.

Tilstandsrapporten for PP-tjenesten 2021 som ble lagt frem og godkjent av politikerne i mai, viser en positiv snuoperasjon som man ikke trodde var mulig på så kort tid. 

Rapporten ble omtalt i Budstikka 26. mai, og vi kan bekrefte at tjenesten har hatt en positiv snuoperasjon.

PP-tjenesten er en del av utdanningssystemet og jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. 

Vi jobber forebyggende og med tidlig innsats med kompetanse- og organisasjonsutvikling og utarbeider sakkyndige vurderinger der loven krever det. Tjenesten skal jobbe for å styrke barnehagenes og skolenes faglige kompetanse og bidra til helhet og sammenheng i tilbudet.

Det siste halvannet året svarer nå tjenestetilbudet til både kommunale og statlige forventninger. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Vi er nå ute og synlige i barnehager og skoler og har en fast dag ute på hver skole. 

Julie Ek Holst-Jæger er tjenesteleder for pedagogisk psykologisk tjeneste i Bærum kommune.

Julie Ek Holst-Jæger er tjenesteleder for pedagogisk psykologisk tjeneste i Bærum kommune.

Foto: KNUT BJERKE

Vi sikrer også at tjenesten utvikler flerfaglig kompetanse på de områdene vi ser at barn og unge strever med, for eksempel fravær, lesing og skriving, traumer og autisme.

Vi er opptatt av å ivareta de mest sårbare barn, unge og voksne i ulike livssituasjoner.

Etter omstillingsprosessen har vi økt kapasiteten og gitt hjelp til mange flere barn og unge. PP-tjenesten er aktiv på mange arenaer. Vi har et bredt ansvarsområde fordi vi jobber med hele barnehage- og skolesektoren. 

Vi jobber forebyggende og med tidlig innsats med flere hundre barn og elever og systemet rundt (uten at de er henviste). I tillegg jobber vi med over 1.700 barn og elever som er henvist tjenesten.

I vårt arbeid for å videreutvikle PP-tjenesten har vi vektlagt særlig tre hovedområder for å være tett på, bidra til tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole:

1) Kulturendring knyttet til forståelsen av hvordan vi bør jobbe for inkludering. Vi er opptatt av å skreddersy et tilbud som er mest mulig inkluderende.

2) Barn og elever skal få medvirke. Tjenesten har innarbeidet rutiner for å sikre at barn, elever og foresatte skal få uttale seg ved utformingen av tilbudet.

3) Godt tverrfaglig samarbeid som er tett på i arbeidet for barn og elever.

Sammen med barnehager, skoler og det øvrige støttesystemet bygger vi laget rundt barn og elever. Mye av dette arbeidet foregår i ressursteam (et tverrfaglig samarbeidsmøte) i barnehager og skoler, og i dialogbasert inntak (et samarbeidsmøte mellom BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykisk helseteam og PP-tjenesten). 

Sammen sikrer vi helhet og sammenheng i tilbudet for barn og unge – og ser frem til at BTI (bedre tverrfaglig innsats) blir innført i kommunen som et viktig digitalt samhandlingsverktøy.

Vi er opptatt av å ivareta de mest sårbare barn, unge og voksne i ulike livssituasjoner. Utdanningsløpet skal være en inkluderende arena og sikre et solid livsgrunnlag for alle våre barn og unge.

Alt tyder på at vårt harde arbeid for å omstille tjenesten, har gitt gode resultater for de vi er til for. Også i pandemisituasjonen har PP-rådgiverne vist et veldig engasjement og stå-på-vilje for våre mest sårbare.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.