Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Viken virker, Virke

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, skriver at Viken fylke fort gikk tom for penger, da de valgte å støtte bedriftene bredt under koronakrisen.

FOTO: JOAKIM S. ENGER

Vi vil i løpet av denne våren ha tilført store og små bedrifter i Viken nærmere 60 millioner kroner.

Jeg er svært glad for at Virkes administrerende direktør, Ivar H. Kristensen, ser at Viken fylkeskommune spiller en viktig rolle for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen. Gjennom vår tilskuddsordning bedriftsintern opplæring har bedrifter i en krevende koronasituasjon denne våren kunne søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.

I et debattinnlegg i Budstikka 17. juni spør Kristensen om Viken griper denne muligheten godt nok. Han er ikke helt overbevist, og viser blant annet til at et medlem hos han ikke fikk støtte fordi søknadsfristen var ute, og at de fylkeskommunale reglene var mange.

Vi kan alltid bli bedre, og vi skulle gjerne hjulpet enda flere. Likevel må vi innrømme at vi ble litt overrasket over at Virke mener at «flere fylker ikke helt har forstått hva tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring kan bidra til».

Støtte til bedriftsintern opplæring er en av oppgavene som ble overført fra staten til fylkeskommunene fra 2020. Fylkeskommunene velger ulik innretning nettopp fordi fylkene ikke er like. Virkemiddelet skal dekke ulike behov og utfordringer.

Vi i Viken fylkeskommune valgte å innrette ordningen som et strakstiltak da pandemien brøt ut. Vi valgte en modell med svært få begrensninger, det skulle være enkelt å søke, og saksbehandlingen har vært rask. I første søknadsrunde begrenset vi støtten til 300.000 kroner per bedrift, – slik at flest mulig skulle få ta del i ordningen. Responsen var formidabel. På få uker hadde vi fått 170 søknader som til sammen overgikk de midlene vi hadde fått til fordeling. Vi gikk med andre ord fort tom for penger.

Midlene vi fordelte gir helt konkret verdi for Vikens næringsliv. Da jeg besøkte bedriften Eltrode på Sundvolden, kunne daglig leder fortelle at midlene blir brukt til oppgradering av teknisk utstyr, samt opplæring i digitale samhandlingsverktøy for de ansatte. Det gjør at bedriften fremover kan jobbe på bedre og mer effektive måter. Slike eksempler er det mange av.

En erfaring vi gjorde etter denne tildelingsrunden var imidlertid at 300.000 kroner var lite for mange av de større bedriftene som ønsket å gjøre et skikkelig kompetanseløft. Denne tilbakemeldingen tok vi til oss. Da Stortinget bevilget mer midler, gjorde vi en endring. De nye midlene skulle gå til bedrifter med mer enn 25 årsverk, og de kunne søke om støtte på opp til to millioner kroner.

Det er krevende å tilfredsstille alle behov når rammene er begrenset. Men vi vil i løpet av denne våren ha tilført store og små bedrifter i Viken nærmere 60 millioner kroner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I arbeidet med å utforme støtteordningen har vi involvert partene i arbeidslivet, inkludert ukentlige møter med Virke. Dette samarbeidet har vi satt stor pris på, og er noe vi ønsker å videreføre. Til det beste for Vikens bedrifter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.