Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Viken vil satse på sirkulærøkonomi

– Vi har definert Vikens utviklingsmål i tråd med det overordnede formålet i 2030-agendaen: Å sikre bærekraft for mennesker og planeten innen år 2030, skriver MDG-representant Øyvind Solum, tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse.

FOTO: PRIVAT

Vi må ta tak i overforbruket vårt. I år passerte verden klodens «overforbruksdag» 18. august. Et årsforbruk med klodens ressurser var brukt opp. Norge nådde overforbruksdagen i april og er med et forbruk på 44,3 tonn ressurser per nordmann i verdenstoppen.

Kun 2,4 prosent av Norges økonomi er sirkulær, langt etter mange andre land, ifølge The Circularity Gap Report. 

Fremfor å gjenbrukes ender det meste av vare- og ressursflyten med å bli brent og lignende til belastning for jorden. Vi kan anta at Viken er ganske gjennomsnittlig her, og at vi har langt igjen før vi når målene som er satt både nasjonalt og i fylkeskommunen. 

Viken har ambisjon om å skape et bærekraftig samfunn innenfor planetens tålegrenser. Med rundt 1,2 million innbyggere kan Viken bidra med mye til norsk sirkulærøkonomi.

Vi forbruker mer ressurser og slipper ut mer enn jorden gjenvinner i løpet av et år. Vi forurenser på måter som gjør at plast og annen forurensning eller søppel hoper seg opp, råvaremangel er et økende problem og frakt slipper ut store mengder klimagasser i en mengde som gjør at vi opplever akselererende klimaendringer. 

Vi tapper altså jorden for ressurser. Dermed gjør vi kloden fattigere for dem som kommer etter oss. 

Dette går naturligvis ikke i lengden. Det finnes ikke én løsning på dette, så det må jobbes på flere felt. Her er sirkulærøkonomi en viktig del av løsningen. Det bærekraftige lavutslippssamfunnet og sirkulærsamfunnet er to sider av samme sak.

Sirkulærøkonomi handler ikke bare om bedre systemer for resirkulering av avfall eller materialgjenvinning, selv om det selvfølgelig er viktig. 

Å hente metaller og annet fra avfall minsker ikke bare forsøplingen vår, men gjør at vi sparer ressurser og kan unngå mest mulig forurensende gruvedrift. Råvaremangel er i ferd med å bli et økende problem. 

Uansett fører utvinning, frakt og andre deler av dagens handelssystem til store utslipp.

Sirkulærøkonomi er likevel veldig mye mer. Det er å utvikle flere former og bedre systemer for delingsøkonomi. 

Vi trenger ikke å eie alle dingser selv, men kan låne eller leie i stedet, om det bare lages gode nok systemer for dette, og som er enkelt tilgjengelig der vi bor. 

Fylkestinget i Viken har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal danne rammen for styringen og utviklingen av de kommende planene i Viken-samfunnet. Regional planstrategi er fylkeskommunens fremste verktøy for å utforske, utforme og utløse regionale samarbeid innenfor ulike samfunnsområder. 

Her står blant annet sirkulærøkonomi sentralt. Vi har der definert Vikens utviklingsmål i tråd med det overordnede formålet i 2030-agendaen: Å sikre bærekraft for mennesker og planeten innen år 2030.

Både i Asker og Bærum er det ambisjoner om å satse på sirkulærøkonomi, både fra næringslivets side og i kommunenes planer. Forhåpentligvis kan de kommende regionale planene bli en støtte også for mye av dette, og bidra til at vi sammen kan sørge for at vi kan løfte fylket og kommunene våre til å bli foregangsaktører innen dette.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.