Nå planlegges det at den merkverdige og dysfunksjonelle konstruksjonen Viken fylke skal legge administrasjonen for regionen til Lysaker eller Sandvika. Det er en dårlig idé.

Les også: Region Viken bør skrotes

Les også: Vraket inngått avtale om Viken-region

Et storfylke fra Gol til Svinesund, en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold, er ikke spesielt fornuftig.

Konsekvensen vil bli et «fylke» uten identitet fjernt fra folks hverdag. Sannsynligvis konstruert av regjeringen i et forsøk på å lage en administrativ enhet som fungerer så dårlig at det i neste omgang skal bli lettere å få gjennomslag for å fjerne fylkene helt.

Ingen av dagens fylker ønsker seg en slik sammenslåing. For å understreke at dette er en skrivebordskonstruksjon holdes fylket på midten, det naturlige sentrum Oslo, utenfor.

Trolig blir Viken likevel gjennomført om ikke stortingsflertallet tar til fornuft.

Vi som bor i Asker og Bærum, vil merke endringen, også i form av ytterligere økt press på boligmarkedet.

Dyre boliger skal bli enda dyrere. Planen innebærer sentralisering. Mesteparten av det nye fylkets administrasjon er planlagt lagt til Lysaker eller Sandvika, formulert som en togstasjon vest for Oslo.

I praksis vil det gi større overskudd av arbeidsplasser i vår region. Det er allerede flere arbeidsplasser enn yrkesaktive, misforholdet kommer til å øke.

Med det som bakteppe burde våre lokale politikere i Bærum arbeidet for at regionsenteret ble lagt et hvilket som helst annet sted enn her.

På tross av det er det store flertallet av Bærums politikere opptatt av vekst i Sandvika eller Lysaker, uavhengig av konsekvenser. Det er neppe flere kontorarbeidsplasser Vestregionen trenger.

I seg selv er dette et godt argument for å beholde dagens fylker. Alternativt kunne en begrenset seg til å slå sammen Oslo og Akershus, som kunne gitt mening.

Slik tenker ikke regjeringen. Fylkene skal slås sammen uansett konsekvenser og uavhengig av hvilke oppgaver den nye mastodonten skal løse.

Sentraliseringen skal gjennomføres på tross av at man i andre sammenhenger stadig leter etter offentlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslogryta.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Forstå det den som kan, fornuftig er det ikke.