Viken er bra for deg

VIKEN: – En region som er bra for deg i dag, men enda bedre for ungdommen i fremtiden, skriver innsenderen.

VIKEN: – En region som er bra for deg i dag, men enda bedre for ungdommen i fremtiden, skriver innsenderen.

Av

Region. Oslo – vik unna for Viken, her er de syv årsakene til at Viken blir så bra:

DEL

Mandag 20. november var en historisk dag for oss alle i Akershus. Vi fikk da flertall for å starte prosessen med å bli del av en stor region: Viken.

Les også: Viken – gigantfylket ingen ville ha

Les også: Regionreform og kommunevalget 2019

Les også: Strake veien mot Viken

Budstikka har sitert meg helt korrekt, Høyre og jeg er meget begeistret for Viken. Her er de syv årsakene:

1. Viken vil gi oss bedre veier. Asker Høyre har hatt i sitt program i tre perioder at vi skal gjøre noe med Røykenveien og Slemmestadveien. Med fasit i hånd kan vi si at vi har fått til noe, men ganske lite. Årsaken er faktum at begge veiene krysser fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud. Veiene har vært diskutert i to ulike organ, og det har vært umulig å koordinere. I Viken blir vi et samlet fylkesting som må bli enig om hele veiløsninger på tvers av gamle fylkesgrenser.

2. Viken er et fantastisk miljøinitiativ. Daglig går det tusenvis av tomme tog og busser fra Oslo og til Viken. Hadde det vært flere arbeidsplasser i regionen rundt Oslo, hadde folk gjerne reist andre veien, og vi hadde brukt våre investeringer i kollektivtransport enda bedre.

3. Viken får til en regional næringsutvikling fordi vi ikke må bry oss om Oslo. Næringsutvikling i vår region er altfor sterkt konsentrert i Oslo fordi vi tre andre har kanskje vært litt for små. I Viken kan vi jobbe med aktiv næringsutvikling i flere bysentre. Drammen, Moss, Fredrikstad, Halden, Ullensaker er spennende bysentre som nå kan inngå i regionale planer. Innovasjonskraften som finnes på mindre steder med sine unike konkurransefortrinn som reiseliv, matproduksjon, mindre konkurransekraftig bedrifter, vil oppleve en ny tid i en region som ser dem og ikke til Oslo.

4. Viken har fjorden som en samlende blå kilde av muligheter. Når vi får først tunnel og etter hvert bro, vil vi i Viken oppleve det samme vi ser mellom Danmark og Sverige med Øresundsbroen. Vår ungdom kan velge mellom enda flere studiesteder, næringslivet får enklere tilgang til marked for produkter og tjenester og for arbeidskraft.

5. Viken blir effektiv. Det sier seg selv at det å slå sammen tre administrasjoner til én for de samme oppgavene må gi effektivitetsgevinster. Noe som igjen betyr mer penger til uløste oppgaver. Offentlig sektor har de neste 10–12 årene store utfordringer med nok ansatte til oppgavene, av den grunn må Viken gå foran ved å slå oss sammen nå.

6. Viken vil få nye oppgaver som i dag løses av staten. Veier står øverst på ønskelisten. Men jeg har tanker om helse og omsorgsoppgaver som vi i fremtiden må løse på en bedre og mer effektiv måte. Det kan vi i en region som Viken. Vi skal bli den beste regionen på utdannelse, og vi skal få til et samarbeid med høyskoler og universiteter i vår region som gir vår ungdom den utdannelsen som gir dem de mulighetene hver enkelt fortjener. Listen skal bli lengre fordi vi har ambisjoner.

7. Viken skal ha den beste styringsmodellen. Vi tror parlamentarisme er best. Det gir deg som innbygger at vi som dine politikere raskere kan gjennomføre den politikken du stemmer på oss for at vi skal gjennomføre. Demokratiet må være synlig for deg ikke bare dagen du stemmer, men også på de tjenestene du får fra din region.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg gleder meg til å ta fatt i arbeidet med Viken. En region som er bra for deg i dag, men enda bedre for ungdommen i fremtiden. Ha en flott dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags