Selv om Akershusskolen er ledende på nasjonalt nivå når det gjelder fullført og bestått bør enda flere i Akershus fullføre og bestå videregående.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Tidlig innsats i barnehage og grunnskole er viktig for å ruste elevene til å fullføre videregående. Vi må også legge til rette for en videregående opplæring som er best mulig tilpasset elevenes behov og en kompetanse samfunnet trenger.

Den videregående opplæring i Akershus er i god utvikling. Andelen som fullfører og består har økt jevnt de siste 10–15 årene, og for skoleåret 2014–15 var den på 82,8 prosent.

Elev- og lærlingeundersøkelsen viser at vi har positiv utvikling innen læringsmiljø. Dette er en svært viktig indikator som viser at vi evner å støtte elevenes og lærlingenes læringsarbeid.

Elevene går på studieforberedende har generelt mindre frafall enn elever på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Andel elever som fullførte og besto skoleåret 2014–2015 på yrkesfaglig var 81,0 prosent. Å gi elevene mulighet til mer praksisnær opplæring skal bidra til at flere gjennomfører en yrkesfaglig utdanning, som for eksempel tilbudet «Skole på byggeplass».

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I vekslingsmodellen veksler ungdommene mellom å være elever og lærlinger gjennom hele opplæringsløpet. Dette er noen av mange tiltak i yrkesfagløftet. Vi ønsker å lette overgangen fra skole til arbeidsliv, og gjøre utdanningen mer relevant for arbeidsgivere. Avtaler med bransjene som garanterer læreplass er et eksempel.

Regjeringens nasjonale planer er omsatt i fylkets egen plan for yrkesfagløftet, som nylig er vedtatt i fylkestinget.

Dette er viktig satsing for både å styrke yrkesfagene og bidra til at enda flere gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.