Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi trenger ikke en slik skole i Asker, vi er gode nok allerede

I VELODROM: NRG-U planlegger å etablere realfagsskole i sidebygningen til høyre for den planlagte velodromen på Langenga nedenfor Risenga i Asker.

Realfag. På kartet til siste formannskapsmøte i Asker lå en søknad om etablering av Norges Realfagsgymnas – ungdomsskole.

La meg først si, det er ingen tvil om at tilbudet som både NTG-U og NRG-U tilbyr, er spennende og godt.

Les også: Asker vil ha realfagsgymnas ungdomsskole

Les også: Bærum fortsatt best i landet - med NRG-U soleklart i toppen

På sine nettsider reklamerer NRG-U, som for øvrig akkurat har åpnet dørene i Bærum, med blant annet leksefri heldagsskole, små klasser, tett oppfølging, programmering, teknologi, dybdelæring, egne realfagsplaner og mentorprogram i samarbeid med næring og forskning.

Det kunne virke fristende å få et slikt skoletilbud til Asker kommune. Likevel valgte vi fra Arbeiderpartiets side å si nei til søknaden. Hvorfor?

Både Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og Norges Realfagsgymnas (NTG) er private stiftelser utenfor det ordinære skolesystemet.

NTG har eksistert lang tid, både på ungdomsskole- og videregående nivå, og tilbyr noe den ordinære skolen har vanskelig for å gjøre, muligheten til å få en idrettskarriere samtidig uten å gå glipp av vanlig grunnleggende utdanning.

Det er vanskelig å følge ordinær skolegang når man driver idrett på et høyt nivå, og man kan fort ende opp uten grunnleggende utdanning hvis man ønsker å satse på idretten sin.

Men, når det kommer til Norges Realfagsgymnas – Ungdomsskole (NRG-U) kontra Askerskolen, er situasjonen en annen.

Idealistene bak NRG skal krediteres for at de ønsker et fokus på realfagenes betydning for samfunnet vårt.

Poenget er bare at vi trenger ikke en slik skole i Asker, vi er gode nok allerede. Vi er en realfagskommune, gjennom lengre tid har fokuset til kommunestyret i Asker vært nettopp dette, å styrke undervisningen og elevenes ferdigheter i realfag. Asker som realfagskommune har satset på realfagsområdet i det ordinære barnehage- og grunnskoletilbudet.

Det ble sagt mye rundt bordet i formannskapet tirsdag. Om at elever som har spesielle ferdigheter og interesser ikke får blomstre i Askerskolen, om at konkurranse er sunt for skolene våre og at vi uansett har private skoler på andre områder.

Når man samtidig skryter av realfagssatsingen i Askerskolen, kan jeg vanskelig forstå mine formannskapskollegers uttalelser.

Det er viktig at barn får utviklet sine ferdigheter, og det har Asker kommune som skoleeier et ansvar for. Alle elever i Askerskolen har et krav om undervisning i forhold til sitt eget nivå, og det er der vi skal legge vår energi, å sørge for at de får nettopp dette.

Elevene kan like godt blomstre i sin nærskole som på NRG-U. Å si noe annet er å si at Askerskolen ikke er god nok.

Ønsker vi at NRG-U skal konkurrere med nærskolen om elevene eller om de gode realfagslærerne?

Vi fra Arbeiderpartiets side mener nei. Vi ønsker å styrke fellesskolen, ikke etablere eliteskoler.

Ja, vi har andre private skoler i vår kommune. Vi har skoler med spesiell pedagogikk som vi ikke tilbyr i Askerskolen, som Steiner- og Montessori-pedagogikk.

Det er en egen diskusjon om slik pedagogikk kanskje burde få større plass i det offentlige skolesystemet, det åpnes for lite av dette, derfor aksepterer vi fra Arbeiderpartiet disse skolene.

Men, vi har i alle fall realfag i stort monn. Hvis man fra posisjonens side virkelig mener at vi trenger dette tilbudet ved siden av vårt eget, så tenker vi fra Arbeiderpartiets side at det er å anse som en fallitterklæring for Askerskolen hva angår realfag.

Det betyr at de siste årenes realfagssatsing har vært en skinnprosess og til ingen nytte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet har applaudert realfagssatsingen i Askerskolen, vi er av den oppfatning at vi er god vei, og derfor har vi ikke behov for en privatskole som gir det samme tilbudet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler