Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi trenger en plan for naturen

Kommunen skal nå kartlegge naturtyper og arter i Bærum. Vi er glade for at flertallspartiene grep tak i MDGs forslag og vil tilføre midler fra krisepakken til å gjennomføre det. Bærum er en av kommunene i landet med størst naturmangfold og flest truede plantearter. Vi trenger mye mer kunnskap om både naturtyper og arter i Bærum, og en kartlegging vil gi oss nettopp det.

Men all erfaring viser at kartlegging i seg selv langt fra er nok. Hvilke konsekvenser skal det få at et område blir vurdert å ha en verdifull og sårbar naturtype? Hvilken beskyttelse skal eksemplarer av en truet art i byggebeltet mellom fjorden og skogen ha? Det er slike avveininger som vil avgjøre hvor godt naturmangfoldet ivaretas i praksis.

Mange områder vil dessuten kreve skjøtselstiltak for at naturkvalitetene skal kunne bevares og videreutvikles. Trusler i form av blant annet fremmede arter som truer lokalitetenes verdier må håndteres. Det bør også vurderes om noen av områdene bør vurderes for vern da vernekvalitetene for mange områder er åpenbare.

Vi trenger dermed en overordnet plan for naturmangfoldet. Vi har derfor foreslått en egen kommunedelplan (KDP) for naturmangfold i behandlingen av ny planstrategi som snart skal behandles i kommunestyret.

En egen KDP for naturmangfold har mange fordeler. Den gir politiske avklaringer for hvordan naturverdier skal behandles i plan- og byggesaker, og den gir tydelige styringssignaler for administrasjonen i deres vurdering av saker og deres tilbakemelding til utbyggere og innbyggere.

Høyre har uttalt at de ikke vil ha en KDP, men at de heller ønsker en mer uforpliktende strategi for håndtering av naturmangfoldet som bakes inn i kommuneplanens arealdel.

Vi mener en slik løsning gir naturmangfoldet et for svakt vern. En KDP vil være en juridisk bindende plan som alle reguleringsplaner må forholde seg til. En KDP undergis selvstendig behandling etter plan- og bygningslovens regler, og sikrer dermed bedre lokal medvirkning fra innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og andre i planarbeidet. En egen plan gir også mer fokuserte politiske diskusjoner om mål og prioriteringer for naturmangfoldet.

Ti kommuner har i samarbeid med Miljødirektoratet nylig gjennomført et pilotprosjekt for KDP for naturmangfold. Direktoratet beskriver resultatene som gode: «Miljødirektoratet ser at en vedtatt kommunedelplan, med klar handlingsdel, gir administrasjonen styringssignaler, arbeidsinstrukser og rammer for videre arbeid med naturmangfold i kommunen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra pilotkommunene, vurderer vi at dette er en type plan som alle kommuner vil ha nytte av å utarbeide».

Vårt unike naturmangfold har nasjonal verdi og er sterkt truet av nedbygging, klimaendringer og fremmede arter. Vi trenger derfor å gi de sårbare artene våre all den beskyttelsen de måtte trenge. Vi håper derfor på tilslutning fra alle partiene til vårt forslag om en KDP for naturmangfoldet når kommunestyret snart skal behandle planstrategien.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.