Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi trenger en «Lex Hasan»

– Vi trenger en «Lex Hasan» som kan hindre at barn som har vokst opp i Norge, kan tvangssendes ut til et land som de ikke kjenner eller har noe forhold til. En slik berettiget lovendring burde kunne fremmes, behandles og vedtas meget raskt, skriver innsenderen om den planlagte utsendelsen av Mustafa Hasan (18).

– Vi trenger en «Lex Hasan» som kan hindre at barn som har vokst opp i Norge, kan tvangssendes ut til et land som de ikke kjenner eller har noe forhold til. En slik berettiget lovendring burde kunne fremmes, behandles og vedtas meget raskt, skriver innsenderen om den planlagte utsendelsen av Mustafa Hasan (18).

Foto: KARL BRAANAAS

Regjering og storting har ikke instruksjonsrett overfor Utlendingsnemnda. Men de kan forandre loven.

Hvor ble det av «stemmen» til partiet som forfekter «menneskeverd i sentrum»? spør Asle Magnus Lien i Budstikka 23. januar. Og det er forståelig når KrF har posten som barne- og familieminister. 

Hasan bor i Asker, og så godt som alle partier i Asker kommunestyre har nok etter beste evne forsøkt å påvirke sine representanter på Stortinget og i regjeringen. Som kommunestyrerepresentant for KrF i Asker har jeg kontaktet både ministeren og stortingsgruppen. 

Og jeg har fått svar: «Vi skal se hva vi kan gjøre, men vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda». 

– Kjære barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg: Lytt til folk i Asker og andre steder i landet som ønsker at «barns beste» skal bli tydelig i norsk lov, skriver Torleiv O. Rognum, som er kommunestyrerepresentant for Asker KrF.

– Kjære barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg: Lytt til folk i Asker og andre steder i landet som ønsker at «barns beste» skal bli tydelig i norsk lov, skriver Torleiv O. Rognum, som er kommunestyrerepresentant for Asker KrF.

Foto: KARL BRAANAAS

Men hvem bestemmer i Norge? Er det ikke til syvende og sist lovgiverne? Når nesten alle innser at en grov urett er i ferd med skje med hjemmel i norsk lov, så må jo loven forandres.

Vi trenger en «Lex Hasan» som kan hindre at barn som har vokst opp i Norge, kan tvangssendes ut til et land som de ikke kjenner eller har noe forhold til. En slik berettiget lovendring burde kunne fremmes, behandles og vedtas meget raskt. 

Norge skal snart få en ny barnelov. I den anledning nedsatte regjeringen i 2018 et offentlig utvalg som fikk til mandat å gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Utvalget har levert sin innstilling, NOU 2020:14, til barne- og familieministeren rett før jul 2020.

NOU 2020:14 «Ny Barnelov. Til barnets beste» starter med en innledning med tittel: «Til deg som er barn». 

Der står det: «Nå skal de som bestemmer i Norge – Regjeringen og Stortinget – finne ut om de synes at vi har laget et godt forslag til en ny barnelov. Men før de bestemmer det, skal de høre på mange som mener forskjellige ting om barneloven. Vi håper også at de vil snakke med noen barn.» 

Utfordringen er klart formulert: Regjering og storting må nå høre på alle, både barn og voksne, som har sagt hva de mener om behandlingen av Hasan og barn som er i tilsvarende situasjon. Norge kan ikke være bekjent av å behandle barn slik det har skjedd med Hasan.

Når nesten alle innser at en grov urett er i ferd med skje med hjemmel i norsk lov, så må jo loven forandres.

Asle Magnus Liens innlegg i Budstikka sist lørdag er betimelig. KrF skal være en stemme for menneskeverdet, og KrF har en stolt tradisjon når det gjelder engasjement for forfulgte. 

Nevnes kan statsminister Bondeviks luftbro for kosovoalbanere og barneminister Svarstad Hauglands suverene oppfølging av flyktningfamiliene i Norge. Og ikke å forglemme barne- og familieminister Laila Dåvøy som organiserte støtte for barn fra krigsområder, og for barn i Norge som levde med uholdbare forhold i hjemmet. 

Et lands lover må være i harmoni med innbyggernes rettsfølelse. En «Lex Hasan» vil kunne hindre at det begås flere feilgrep.

Kjære barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg: Lytt til folk i Asker og andre steder i landet som ønsker at «barns beste» skal bli tydelig i norsk lov.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.