Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi prioriterer, men annerledes

– Å jobbe for lavere SFO-pris har Rødt alltid gjort og det skal vi fortsette med, skriver Rødts kommunestyrerepresentant i Asker, Bård Kjetil Dahl.

– Å jobbe for lavere SFO-pris har Rødt alltid gjort og det skal vi fortsette med, skriver Rødts kommunestyrerepresentant i Asker, Bård Kjetil Dahl.

Foto: Trine Jødal

Oppvekstutvalgets høyrestyre i Asker svarer meg 9. septembermitt innlegg 3. september om pris på SFO i Asker.

Rødt prioriterer definitivt, men tilsynelatende annerledes enn hva høyrestyret gjør. Hele den politiske behandlingen av denne saken viser at de har størst fokus på utgiftene til familier med god økonomi, og som har voksne med en økonomi som gjør det mulig å jobbe deltid.

Folk flest har fem ukers ferie gjennom lovverket, og de fleste har hverken lønn eller boutgifter til å ta ferie ut over det.

Asker ligger på topp tre nasjonalt, både når det gjelder boligpriser og SFO-priser. Jo lavere husholdningsinntekt, jo mer avhengig er du av å jobbe og å ha en forutsigbar hverdag spesielt for ungene. 

Den frivilligheten for SFO som høyrestyret gjentatte ganger nevner, er definitivt mer frivillig for enkelte enn for andre. 

I saken stemte høyrestyret mot Rødts forslag om at de husholdningene som har mindre inntekt enn 532.000 kroner, skal beholde moderasjonen. Samtidig fremmet de et forslag som sørger for at de som har lønn og et arbeidsforhold som tilsier at de kan velge å jobbe deltid, skal få redusert SFO-betaling, et forslag som i tillegg sørger for store administrativ ekstraoppgave og utgifter for kommunen. 

De skriver at de to avveiningene de har lagt vekt på, er familienes ulike behov og livssituasjon, og administrasjonsordningen. 

Det første har de tenkt på og landet på de økonomiske sterke familiers behov, men hvilken løsning tenker høyreflertallet er fin, hvis en tredel av foreldrene ved hver barnehage svarer i høringen at de ønsker hver sin løsning? Man må jo gå ut fra at høyreflertallet er innstilt på å tilby foreldrene de ulike forslagene som de vil vedta sendt ut på høring. 

Jeg oppfordrer utvalgsleder til å spørre administrasjonen om hvilke ressurser deres forslag kan komme til å legge beslag på. Regner man ut det i kroner, er jeg sikker på at man kan redusere noe på foreldrebetalingen for alle SFO-brukere for den samme summen. 

Ser man bort fra det økte byråkratiet, så er jo dette forslaget også en kjepp i hjulet for de ansattes forutsigbarhet og den påståtte heltidskulturen også disse politikerne har uttalt ønske om.

Høyrestyret skriver at de ikke kjemper for at noen skal få økt betaling, men likevel støttet de ikke vårt forslag om fortsatt 50 prosent moderasjon for den lavlønnsgruppa som har hatt det så langt. 

Det er for øvrig ingen uenighet i utvalget om at SFO skal være gratis for de med husholdningsinntekt under 319.000 kroner.

Når det gjelder intensjonen bak min setning «uten skolens og familiens krav til disiplin» så var den for å peke på verdien av at ungene i skolekretsen kan ha fri lek og aktivitet sammen, der de er mindre regulert av skole og foreldrenes forventninger, og med voksenfolk som har kompetanse til å korrigere avvikende og uønsket adferd der det er nødvendig.

Å jobbe for lavere SFO-pris har Rødt alltid gjort og det skal vi fortsette med, men vi blir ikke bli med på en pristilpasning for de få, som går på bekostning av de med lav husholdningsinntekt. Vi prioriterer, men annerledes.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.