Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må verne naturen i kommunen vår

– Bærum må snarest sette i gang kartleggingsarbeidet av våre sårbare områder og utarbeide egne restaureringsplaner, skriver Kirsti Bergstø (til venstre) og Stine Høivik i SV. Høivik er fra Bærum.

– Bærum må snarest sette i gang kartleggingsarbeidet av våre sårbare områder og utarbeide egne restaureringsplaner, skriver Kirsti Bergstø (til venstre) og Stine Høivik i SV. Høivik er fra Bærum.

FOTO: PRIVAT

FNs tiår for naturrestaurering er i gang, og verdens miljødag 5. juni setter søkelyset på dette.

Det haster med å komme i gang med arbeidet i Bærum. Restaurering av naturområder og arter er nødvendig om vi skal klare å stoppe det store tapet av biologisk mangfold som skjer her og nå. Bærum må snarest sette i gang kartleggingsarbeidet av våre sårbare områder og utarbeide egne restaureringsplaner.

Vi har i dag storstilt utbygging med nedbygging av matjord og natur. Sist nå hvor det ble godkjent bygging av landbruksområdet på Gjettum. 

Dette ødelegger vårt naturlige mangfold, og artene våre blir borte. Spesielt ille er det for våre pollinerende insekter. 

Vi har en nullvisjon for videre tap. Vi må sikre restaurering av natur og sørge for tilbakesetting når store utbygginger blir godkjent. Bygger vi ned et sted, må vi restaurere tilsvarende areal et annet sted i kommunen vår.

Målet med restaurering av ødelagt natur er å legge til rette for den naturlige helingsprosessen slik at økosystemene reparerer seg selv. Så vet vi jo dessverre at ved restaurering av natur klarer vi ikke å få tilbake det innfløkte økosystemet som var. Det er derfor bedre å ikke ødelegge i første omgang.

Intakt og urørt natur er viktig for bevaring av vårt biologiske mangfold. I tillegg er urørt natur viktig og nødvendig for flomdemping og pollinering som sørger for opprettholdelsen av artene våre. 

Vi gleder oss over fiske, friluftsliv og rene badevann i marka om sommeren. Dette vil vi ikke lenger ha om vi fortsetter ødeleggelsene i det tempoet vi har gjort til nå. Insektene våre er i ferd med å bli borte. Da vil vi snart ikke ha flere frukttrær eller bærbusker igjen.

Vi må derfor prioritere å bevare og restaurere i årene som kommer. Vi kan ikke lenger bygge ned naturen og landbruksarealene våre. Naturen kan ikke fortsette å tape kampen om arealene i utbyggingsprosjektene. 

Vi må snu nå før parkeringsplasser, byggefelt og nye veier ødelegge vårt naturmangfold. Sammen må vi reparere våre myrer, enger, vann, elver og skogsområder som har blitt ødelagt, slik at naturen kan heles gjennom en bevisst naturrestaurering.

Vi må sørge for at Bærum får en dedikert ansatt som passer på naturrestaureringsarbeidet i kommunen og sikrer at hensynet til naturen tas i enhver utbyggingsplan fremover.

Naturrestaurering og kartlegging av våre sårbare områder må prioriteres. Uten at vi har kunnskapen om hvor skoen trykker, vet vi heller ikke hvor vi må begynne. 

Friluftslivet må tilrettelegges bedre slik at det ikke skader mer enn nødvendig. Vi har tidligere lest at Kolsåstoppen er i ferd med å få uopprettelige skader. Vi må sammen skape et trygt friluftsliv slik at kommende generasjoner får glede av vår natur, men også for at matjorden og epletrærne skal blomstre.

FN har gitt oss ti år for å reparere, men naturen ødelegges her og nå. Vi må stoppe tapet av natur, da blir jobben med å restaurere det som er ødelagt overkommelig, også hos oss.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.