Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må tenke nytt

Trond Ellingsen skriver at det ikke er nødvendig med å bygge ny E18, fordi koronasituasjonen har vist at mange kan ha hjemmekontor.

FOTO: OLAV HEGGØ

Vi lever i vanskelige tider, der vi tvinges til å tenke nytt.

Pandemien vil endre samfunnet vårt i årene som kommer. Vi har et oljefond å tære på og det belastes nå med betydelige beløp.

Også her i det vi liker å kalle bygdene er situasjonen alvorlig. Asker har en relativt høy gjeld pr. innbygger, men vi har betydelige fondsmidler å tære på samtidig som våre innbyggere – i hvert fall i gamle Asker – er relativt høytlønnede og har høy skatteevne. Men dette kan fort snu fordi små og store bedrifter risikerer konkurs når omsetningen forsvinner, med den følge at ansatte permitteres og sies opp.

I tiden som kommer må vi derfor prioritere annerledes enn hva vi har gjort tidligere. Som tidligere medlem av Asker kommunestyre har jeg mange ganger reagert på hva skattepengene brukes til.

Lovpålagte tjenester til våre innbyggere må alltid prioriteres, i særdeleshet innen helse og omsorg. Videre må tiltak som vurderes som samfunnskritiske ivaretas.

Det som bør prioriteres ned er blant annet støtte til idrett og foreningsliv. Ishallen på Bleiker ville neppe ha blitt vedtatt om beslutningen skulle ha vært tatt i dag. Og ved oppføring av kommunale bygninger må selvsagt byggtekniske forskrifter følges. Men de behøver ikke å overoppfylles gjennom såkalte «plusshus».

Når de som kan jobbe hjemmefra tvinges til å gjøre det, da forsvinner alle køer på E18.

Ett prosjekt som kun indirekte berører Askers økonomi, er ny E18. Den ble opprinnelig kostnadsberegnet til 40 milliarder kroner, men all erfaring viser at slike prosjekter gjerne blir vesentlig dyrere. Og det er beregnet at bompengene mellom Asker og Skøyen vil bli 118 kr hver vei. Samtidig ser vi nå at når de som kan jobbe hjemmefra tvinges til å gjøre det, da forsvinner alle køer på E18.

Det er ikke nødvendig med en pandemi for å oppnå dette. Det skal egentlig ikke så stor reduksjon i trafikken til for å fjerne køene. Hvis alle som kan jobbe hjemmefra gjør det et par ganger i uke,n blir trafikkmengden såpass redusert at behovet for ny E18 helt bortfaller. Da vil all kollektiv- og nyttetrafikk komme frem. Og de som må bruke privatbil til sin arbeidsplass kan også være sikre på å komme frem i tide. Samfunnet sparer minst 40 milliarder kroner og vi som bor her sparer bompenger.

Men dette fordrer at hver og en av oss gjør det til en vane å jobbe hjemmefra av og til. En vane blir til når man gjør det samme mange ganger, og det gjør vi nå. De fleste har tilgang til fiberkabler og kan koble seg opp mot arbeidsgivers intranett. Selv om det alltid er hyggelig å stå ved kaffemaskinen å snakke med kolleger, så behøver man ikke gjøre det hver dag. Møter kan avholdes på nett, uansett hvor man er. Arbeidsgiver sparer penger på reiseutgifter og reduserte kontorarealer. Og CO2-utslippene reduseres, for dem som er opptatt av det.

Teknologien er her allerede. Vi må tvinges til å bruke den. Og det gjør vi nå. Hvis vi kommer oss ut av denne krisen som et mer digitalisert samfunn, så viser vi at intet er så galt at det ikke er godt for noe.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.