Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må tenke mye, mye djervere om natur!

Rasmus Hansson i MDG påpeker at hans parti går til valg på å slutte å ødelegge natur og matjord i Bærum.

Rasmus Hansson i MDG påpeker at hans parti går til valg på å slutte å ødelegge natur og matjord i Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å slutte å ødelegge natur og matjord i Bærum. MDG er den viktigste pådriveren for en virkelig ansvarlig klimapolitikk, og vi vil arbeide hver dag i kommunestyret for en virkelig naturvennlig politikk. Vi vil sette et helt nytt ambisjonsnivå.

I Bærum ser vi økende enighet om å beskytte natur og matjord. Det er flott! Men 70 prosent av matjorda er bygd ned. Arters leveområder erstattes av hus og veier. Skogen drives for hardt for de naturlige artene. Mye av den naturlige kystsonen er borte. Vi må gjøre mer og vi må gjøre det nå.

FNs naturpanel, det globale forskningsnettverket for naturens tilstand, slår fast at jordas natur er i akutt fare. En million arter kan forsvinne. Vi vil miste naturtjenester som menneskene er helt avhengige av. Årsaken er at vi ødelegger natur i enorm skala, med byer, veier, jord- og skogbruk, fiske, plast, industri, gift og klimaendring. Forskerne etterlater ingen tvil: Menneskeheten vil ikke tåle at denne utviklingen fortsetter. Vi er helt nødt til å stoppe naturødeleggelsen.

Problemet begynner i kommunene, og må løses i kommunene. Bærum må ha som mål å bli en foregangskommune på dette feltet. MDG vil ha en helt ny arealpolitikk med nulltoleranse for nedbygging av naturområder, tap av matjord og tap av arter. Vi vil reparere og bygge opp igjen ødelagt og forringet natur. Idrett og friluftsliv skal ikke skade naturen eller miljøet, og natur- og miljøhensyn må tillegges avgjørende vekt i alt planarbeid.

Totalt urealistisk? Nei. For noen tiår siden var det en ekstrem tanke at fabrikkene skulle slutte å forurense. Det var fullstendig vanvittig å mene at menneskeheten skulle slutte å slippe ut CO2. Nå mener Erna Solberg begge deler. Vi er i ferd med å ta miljø- og klimavitenskapen alvorlig. Resultatet: En innovasjon, teknologiutvikling, effektivisering, jobbskaping, konkurransekraft og samfunnsforbedring som vi aldri ville fått uten harde miljø- og klimakrav. Hvorfor skulle ikke harde naturkrav gi samme effekt? En strøm av nye og bedre løsninger? Innovasjon er viktig for Bærum. Disse mulighetene må vi gripe.

For å lykkes må alle gode krefter forsterkes og jobbe sammen. Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er en slik god kraft. De har masse kompetanse og stort engasjement. De er konkrete og utfordrende. Nylig lanserte de en rekke forslag til gjennomføring av en ambisiøs naturvernpolitikk i praksis som MDG støtter helhjertet. BNF og andre pådrivere og vaktbikkjer må få støtte og rammebetingelser til å drive arbeidet videre uten at ildsjeler og dugnadsarbeidere utmattes.

Dette er fullt gjennomførbart. Det krever bare nytenking og politisk mot. Gjør vi det ikke blir Bærum en stadig kjedeligere drabantby utenfor Oslo, og Bærum fortsetter å bidra til det globale naturtapet. Vi kan gjøre Bærum bedre. For naturen, for bæringene og for verden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.