Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må lage kjøreregler for hvordan jorda vår skal forvaltes

Det er bare Ap som går til valg på at det må vedtas en forpliktende jordvernplan for å sikre mest mulig av den dyrkbare marka i Bærum for fremtiden. Her et parti fra Østre Jong.

Foto: Knut Bjerke

Det holdes mange politiske festtaler for matjorda. Men en forpliktende jordvernplan for å sikre mest mulig av den dyrkbare marka i Bærum for fremtiden, er det bare Arbeiderpartiet som går til valg på – igjen.

Vi er opptatt av at Bærum skal bevare sitt grønne preg og at kulturlandskapene skal holdes i hevd. Derfor ønsker vi et levende og velfungerende landbruk i kommunen. Landbruket er en viktig del av kulturarven. Det er potensial for mer lokal matproduksjon og dermed for mer kortreist mat.

Med en jordvernplan kan vi lage kjøreregler for hvordan den dyrkbare jorda vi har igjen skal forvaltes for fremtiden på en forpliktende måte. Vi kan planlegge for nydyrking. Vi kan bestemme hva vi skal gjøre hvis vi en sjelden gang må bruke dyrkbar jord til andre samfunnsformål. Skal matjorda flyttes? I så fall hvor? Skal det kreves erstatningsjord og/eller nydyrking? Skal det kreves at nydyrkingen overoppfyller erstatning for den tapte jorda? Kan det samarbeides med nabokommuner eller fylker om å sikre minst like mye dyrket mark som vi ev. må avse. Er produksjon av ferdig gressplen en god måte å verne dyrkbar mark for fremtiden?

Nulltoleranse mot nedbygging av matjord er lett på papiret og i festtaler, men ikke lett å gjennomføre i praksis. Å si absolutt nei, kan faktisk gjøre større skade for samfunnet enn å erstatte jord med annen jord med tilsvarende avkastning.

Arbeiderpartiet er fornøyd med det vi får til på Fossum. Det ligger som en premiss at hvis halvparten av Smiejordet skal disponeres til idrettsformål, må det finnes erstatningsjord som gir minst samme avkastning som jorda som skal benyttes til idrett. Vi kan faktisk få mer dyrket jord enn vi ellers ville hatt gjennom nybrottsarbeidet Løvenskiold Eiendom må gjøre.

En viktig brikke i den vedtatte planen for utbygging på Fossum er at Fossum idrettsforening med sine 3.000 medlemmer skal få ny skistadion og fotballbaner på den halvdelen av Smiejordet som ligger nærmest klubbhuset (idrettsjordet). Det skal ikke bygges bygninger på jordet. Idrettsjordet skal ikke «bygges ned» som MDG og Venstre hevder. Baneanlegget blir trolig bedre for jorda og kulturlandskapet enn de parkerte bilene som står der om vinteren og ødelegger boniteten på jordsmonnet. Blir det regulert for kunstgress vil det dekke om lag 20 prosent av idrettsjordet. Om det skulle bli matmangel kan det meste av jorda pløyes opp igjen. Avkastningen vil neppe bli fullgod de første årene, men jorda er ikke tapt for dyrkingsformål.

Alle partiene er opptatt av at vi ikke skal bygge ned matjorda. Høyre skryter av at kommunen var blant landets beste i jordvern i 2018, men fortier at 70–80 prosent av den dyrkede marken er bygget ned under Høyres ledelse etter krigen. Det er bra nedbyggingen har stoppet opp. Med Arbeiderpartiets politikk kan vi etter hvert få mer dyrket mark i Bærum. Slå den.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.