Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må heie på dem som prøver å skape noe

Vi må ikke så lett dømme de gründerne som mislykkes første gang. For vi er alle avhengige av at nye arbeidsplasser blir etablert, skriver Bjørn Langvik – her sammen med Askers næringssjef Morten Bastrup og næringsrådets tidligere leder Lars O. Nordal.

Vi må ikke så lett dømme de gründerne som mislykkes første gang. For vi er alle avhengige av at nye arbeidsplasser blir etablert, skriver Bjørn Langvik – her sammen med Askers næringssjef Morten Bastrup og næringsrådets tidligere leder Lars O. Nordal.

Foto: Marit Helland

I intensjonsavtalen fra juni 2016 om sammenslåingen av Asker, Bærum og Røyken fra 1.1.2020 heter det at «Den nye kommunen skal ha en særskilt satsing på å tiltrekke og støtte opp om gründere/entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen.»

Media er flinke til å minne oss om konkurser. Det samme gjelder i samtaler på arbeidsplasser, mellom naboer og i familier. Konkurser blir sett på som noe suspekt og som det hefter noe negativt med. Ja noen ganger skyldes konkurser manglende forutsetninger, dårlig arbeid, latskap og en gang iblant også lurendreieri. Det er så. Men i de aller fleste tilfeller kommer en konkurs til tross for tusenvis av timer meg hardt arbeid, minimal lønn og forsakelser for gründeren og familien. I de alle fleste tilfeller er det en ærlig sak å gå konkurs. Den som taper mest er den som startet opp.

Etter 5 år viser statistikken at bare tre av 10 oppstarter har vært vellykket. Men tallet forteller oss også at dersom 100 starter opp, så får vi 30 levedyktige bedrifter.

I nye Asker er det ca. 900 som årlig etablerer en bedrift. Om 5 år sier statistikken at dette blir til nesten 300 levedyktige små og store bedrifter. Disse nye bedriftene betaler skatt og sysselsetter ansatte som betaler skatt. Professor Torgeir Reve på BI ga for et par år siden ut en rapport som sa at 2/3 av arbeidsplassene i privat sektor hadde sin årsak i oppstartsbedriftene. Andre sa at tallene var langt lavere, og at det var de etablerte bedriftene som skaffet flest nye arbeidsplasser. Uansett og hvordan vi vender på tallene og definisjonene er og blir det faktum at alle arbeidsplasser i det private har sin opprinnelse og er kommet til gjennom en gründer i en oppstartsbedrift.

I nye Asker står det private næringsliv for 70 prosent av arbeidsplassene.

Det offentlige har mange gode ordninger som kan bidra med faglig hjelp og noen ganger også med kapital til gründere. I nye Asker og Bærum har vi en meget oppegående etablerertjeneste som er finansiert av fylket og kommunene. Etablerertjenesten er gratis for brukerne. Ca. 600 bruker denne tjenesten i nye Asker hvert år – for personlig veiledning og kurs.

Nye Asker ligger forholdsvis høyt oppe på landstoppen hva gjelder etableringsvilje. Mer enn hver tiende innbygger har sin egen bedrift – som heltidsjobb eller som tillegg. Dess flere som prøver og tar belastningen med å starte opp – dess flere vil lykkes.

Høyre vil gjøre det lettere å være gründer og å drive bedrift. Fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør å satse på gode ideer. Høyre mener at det er viktig å styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet fra grunnskole til videregående. Viktig er det også å bedre rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Men det et annet aspekt som er like viktig: Og kanskje viktigst. Vi må heie på dem som prøver å skape noe, og ikke så lett dømme om de mislykkes første gang. For vi er alle avhengige av at nye arbeidsplasser blir etablert.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.