Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi må bygge grønt, smart og sosialt

Det viktigste for å demme opp for klimaendringene, er å redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt, skriver fylkesråd Øyvind Solum (MDG).

Det viktigste for å demme opp for klimaendringene, er å redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt, skriver fylkesråd Øyvind Solum (MDG).

Foto: JOAKIM S. ENGER

Det er helt nødvendig å bygge i nærheten av trafikk-knutepunkt

28. januar kunne vi lese i Budstikka om skyhøye boligpriser som tvinger tusenvis av arbeidstagere i Asker og Bærum til å bosette seg langt unna jobben. Det samme ser vi også i en rekke andre pressområder i Viken, som Drammen, Lillestrøm og Fredrikstad.

Jeg deler manges bekymring for denne utviklingen, men det er likevel helt nødvendig å bygge i nærheten av trafikknutepunkt og i sentrumsnære områder, om vi skal nå Vikens mål om å bli et bærekraftig nullutslippssamfunn innen 2030.

Som fylkesråd for planlegging og folkehelse er jeg opptatt av hvordan fylkeskommunen, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere kan skape et best mulig samfunn i vår region. Øverst på agendaen står klimaendringene. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å demme opp for klimaendringene, er å redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt. Da må vi bygge i nærheten av trafikknutepunkt.

Utbygging i sentrumsnære områder trenger ikke gå på bekostning av grønne lunger

Samtidig er en uheldig konsekvens av dette at prisene kan skyte i været i disse områdene og gjøre det vanskelig for førstegangsetablerere og barnefamilier å kjøpe seg bolig der. Noe av denne effekten kommer riktignok av andre årsaker, som gunstige skatteregler, som gjør at en del investerer i en ekstra bolig som de leier ut, eller rett og slett at attraktive områder oppnår bedre priser i markedet.

Vi må bygge grønt, smart og sosialt samtidig. Utbygging i sentrumsnære områder trenger ikke gå på bekostning av grønne lunger. Her må vi samarbeide med næringsliv og utbyggere, som sitter på viktig kompetanse og mange gode løsninger. Jeg er positiv til alle tiltak som bidrar til å skape trivsel for beboerne, om det så er å bygge mer i tre, plante mer grønt på hustak eller anlegge flere grøntområder på bakkeplan.

Dette bør i sterkere grad forankres i regionale og kommunale planer. Vi må planlegge for at det fortsatt skal være gode sosiale møteplasser, rom for lek og tilfeldige møter, slik barnefamilier og ulike befolkningsgrupper kan trives.

Viken fylkeskommune, med sin geografiske og befolkningsmessige størrelse, gjør at vår samfunnsutviklerrolle aldri har vært større og viktigere enn nå. Viken har også vedtatt at FNs bærekraftsmål skal være førende for alt vi gjør. Det betyr at også sosial bærekraft må vektlegges sterkere. Vi vurderer derfor om kommende areal- og transportplaner også bør ha med bestemmelser om sosial boligbygging og tiltak som gjør at vi i sterkere grad kan bidra til at folk med vanlige inntekter og i ulike livsfaser kommer inn i boligmarkedet.

Som fylkesråd skal jeg bidra til å sette temaet på den politiske agendaen, og løfte det i arbeidet med regional planstrategi. Fylkeskommunen skal fremover være en pådriver for å samordne virkemidler og skape gode løsninger sammen med kommunene og næringslivet – til det beste for alle våre innbyggere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.