Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi kan ikke undervise basert på vranglære som Ellingsen forfekter

KLIMASTREIK: Realfagslærer Bent Alkan ved Asker videregående skole går i rette med Trond Ellingsens innlegg samme dag som mange barn og unge streiket for klimaet.

Svar på Innlegget til Trond Ellingsen den 22. mars.

Det er interessant å lese Asker Frps leder advokat Trond Ellingsens innlegg Hva med å lære litt realfag i stedet for å klimastreike? i Budstikka på streikedagen for miljø den 22. mars.

Jeg slutter aldri å undres over at det fortsatt i dag, mars 2019, finnes mennesker som enda ikke har tatt inn over seg at menneskeskapte klimagassutslipp har dramatiske og livstruende konsekvenser på oss selv og økosystemene rundt oss.

Siden Ellingsen henvender seg direkte til Askers realfagslærere blir jeg som realfagslærer på Asker videregående skole nødt til å kommentere innlegget hans.

La meg først bringe dette på det rene: På Asker videregående skole er vi opptatt av å undervise elevene våre oppdatert kunnskap basert på forskning fra seriøse forskningsinstitutter. Vi kan ikke drive undervisning basert på personlige meninger og vranglære som Ellingsen her forfekter.

Det er trist at lederen for Asker Frp går ut og sprer direkte feilaktige påstander om hvordan klimasystemet fungerer. Frekt er det også når han påpeker at Askers realfagslærere burde ha gått igjennom hvordan klimasystemet fungerer for elevene før de gikk ut og streiket. Vi på Asker vgs lærer elevene våre å gjennomskue klimafornektere og gir dem oppdatert kunnskap om klimaet.

Sitat Alkan

Ellingsens tekst er rett og slett fragmenter av klimalære tatt fullstendig ut av sammenheng og plassert inn i en tekst på en måte som passer hans eget godt befinnende. Hans argumenter minner faktisk om argumentasjonen i Holbergs komedie Erasmus Montanus:» En sten kan ikke fly, mor Lille kan ikke fly, ergo er mor Lille en sten».

Jeg skal ta for meg Ellingsens argumenter som forøvrig ikke er påført kilder.

Ellingsen hevder at atmosfærens CO2 konsentrasjon er 0.04% av atmosfærens gassinnhold og at kun 0,4 % av dette igjen er menneskeskapt. Dette er feil. I dag opererer vi med ppm (parts per million) for CO2 innholdet i atmosfæren og den krysset for første gang 400 ppm i 2014. Det er riktig at 400 ppm tilsvarer 0,04%.

Når vi vet at atmosfærens CO2 konsentrasjon før den industrielle revolusjon var 250 ppm (basert på iskjernedata, sedimentkjerner og pollenanalyser), tilsvarer dette en økning på 60% siden vi begynte å brenne kull, olje og gass. Ikke 0,4% som Ellingsen hevder. De naturlige svingningene som styrer temperatur og CO2 innhold er for trege til at det skal naturlig øke med 60% på 150-200 år.

Videre virker det som Ellingsen mener at CO2 gassens beskjedne konsentrasjon i atmosfæren i seg selv er et argument mot at menneskeskapt CO2 utslipp og at dette dermed ikke kan ha noen betydning. Dette er jo også feil. Hverken nitrogengass eller oksygengass som tilsammen står for 99% av atmosfærens gasser er klimagasser. Altså de absorberer ikke varmestråling fra Jorda og bidrar i så måte ikke til drivhuseffekten og dermed heller ikke menneskeskapt global oppvarming. Da sier det seg selv at gasser som CO2 som er med å representere den ene gjenværende prosenten, blir fundamental viktig når det kommer til klimaet på Jorda.

Les også Anders Skrede: Ingen burde brukt de ordene

Deretter fortsetter Ellingsen med å snakke om Henrys lov. En fysisk lov som sier at mengden gass en væske kan holde på øker ved lavere temperatur i væsken og minker ved økende temperatur i væsken. Dette betyr at ved høyere havtemperaturer vil mer CO2 unnslippe verdenshavene og bidra ytterligere til å heve atmosfærens innhold av CO2 og dermed temperaturen. Denne loven skulle dermed gjøre oss enda mer bekymret for klimaendringene. Men Ellingsen bruker den som et argument mot menneskeskapte klimaendringer.

Selv er jeg geolog og underviser blant annet i geofag, men ser meg nødt til å kommentere Ellingsens påstander om botanikkfaget også.

Vi lærere som er gode i botanikk og vi som har våre styrker i andre universitetsfag, lærer elevene våre at CO2 er vesentlig for plantevekst. Det kalles fotosyntese! Selv om plantene trenger CO2 for å leve, betyr ikke det at gassen også har andre egenskaper enn å fungere som byggstoff for plantene. Den kan også være en drivhusgass! I tillegg til å være en fotosyntesegass! Altså må vi, før vi uttaler oss, betrakte alle sidene og rollene CO2 har i naturen!

Les også Audun Molde: And now this: Johansen og Ellingsen ut

Det er forøvrig helt riktig at CO2 isolert sett som fotosyntesegass fører til en grønnere planet. Men dette hjelper lite så lenge den økende befolkningsveksten Ellingsen snakker om stadig krever større arealer som går på bekostning av nettopp mengden skog og grønne arealer. En kvm med regnskog binder mer CO2 enn en kvm palmoljeplantasje.

Avslutningsvis nevner Ellingsen at klimaet alltid har variert.

Dette stemmer. Men det skyldes ikke bare mengden solinnstråling som varierer slik Ellingsen hevder. Like mye spiller såkalte Milancovitchsykluser inn som blant annet handler om variasjoner i Jordens bane rundt Sola og Jordens helning mot sola. Disse har en syklusitet som varierer mellom 50-100 000 år. Iskjerner som dateres helt tilbake til 800 000 år er tatt ut av innlandsisen i Antarktis. Formålet er å studere små forseglede gassbobler som gjenspeiler atmosfærens gassinhold i de ulike tidene under isbreens eksistens. Disse viser nettopp det faktum at CO2 konsentrasjonen har variert mellom 160 og 300 ppm gjennom Jordas siste 800 000 år1

Det er en udiskutabel sammenheng mellom CO2 mengde i atmosfæren og gjennomsnittstemperaturen på Jorda. Der CO2 nivået er høyt, er gjennomsnittstemperaturen høy og vice versa.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det blir derfor igjen absurd av Ellingsen å mene at CO2 mengden ikke har noe med klima å gjøre, men at det bare er sola som er av betydning. Og ja, de naturlige svingningene vil fortsatt være bestemmende for Jordas klima på sikt. Men nå har vi mennesker altså økt CO2 konsentrasjonen i atmosfæren opp mot 60 % siden vi først begynte å brenne fossilt brennstoff ved inngangen til den industrielle revolusjon. En tilsvarende økning grunnet naturlige svingninger ville tatt og vil ta 10 - 100 000 år!

En ting er sikkert: Klimasystemet er IKKE enkelt slik Trond Ellingsen hevder. Det kreves studier og forskning på mange plan. Det nytter ikke å lage sine egne teorier basert på egne meninger og fragmenter av kunnskap satt i feil kontekst.

Ellingsen bidrar kun til villeding og bør holde seg til det han kan. Så skal vi askerlærere prøve så godt vi kan å gi elevene våre så god opplæring som mulig. Det er vel nettopp kanskje derfor de har streiket? Fordi de faktisk har lært på skolen noe den eldre generasjonen ikke har lært? -at menneskelig CO2 utslipp har fått, og vil få, dramatiske konsekvenser for livene deres.

Kilde (oppgitt av Alkan): https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

Flere innlegg i klimadebatten:


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.