Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vi er bare så vidt i gang

FORSVARER REFORM: - På kort sikt håper vi innbyggerne vil merke kortere saksbehandlingstid. På lengre sikt vil dette frigjøre ressurser hos etterforsking, som igjen kan brukes ute i patruljetjeneste, skriver Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo politidistrikt.

Politi. Oslo politidistrikt har etablert ny organisasjon og gjennomført en omfattende omorganisering.

1. mai i år ble to politidistrikter til ett. Reformarbeidet er ikke ferdig, vi har bare så vidt begynt.

Les også: Statsråden har ikke legevaktstallene

Les også: Fjernpolitireformen og Frp igjen

Vi har kun vært gjennom én sommer og én høst i ny organisering, og vi har ikke engang fått på plass alle de nye lederne.

De fleste endringsløp er neppe optimale etter et drøyt halvår. Ei heller vårt. Å stoppe og reversere dette arbeidet slik Budstikka skriver i sin lederartikkel 23. november, er ikke aktuelt.

Det vi jobber med nå, er den egentlige reformen. Vi etablerer seks nye hovedfunksjoner (etterretning, politiarbeid på stedet, felles straffesaksinntak, felles tjenesteplanlegging, operasjonssentral og politikontakt/politiråd).

Disse seks funksjonene skal på sikt virke godt sammen. Først da vil vi få de tydelige effektene av reformen. Vi er ikke der ennå, men vi er på vei.

For eksempel har patruljemannskapene gjennomført opplæring i metoden politiarbeid på stedet.

Det innebærer at politiet utfører og ferdigstiller en større mengde oppgaver så tidlig som mulig, blant annet ved bruk av mobile enheter, lydavhør og sporsikring.

Dette øker både kvaliteten og effektiviteten på straffesaksarbeidet. Fortsatt gjenstår øving, å bygge erfaring og ikke minst samspillet med felles straffesaksinntak og dem som skal etterforske.

Allerede ser vi at behovet for bruk av politiarrest synker, blant annet fordi faren for bevisforspillelse i mange tilfeller bortfaller. Mange slipper dessuten oppmøte hos politiet, når avhør blir tatt på stedet.

På kort sikt håper vi innbyggerne vil merke kortere saksbehandlingstid. På lengre sikt vil dette frigjøre ressurser hos etterforsking, som igjen kan brukes ute i patruljetjeneste. Progresjonen har vært god, men det vil ta tid før vi er der vi skal være.

Store endringer gjør også noe med menneskene som står i dem. Våre ansatte har fått nye kolleger, oppgaver og arbeidsmetodikk.

Lederne i den nye organisasjonen har i mange tilfeller fått en helt ny arbeidshverdag, hvor kontrollspennet er endret radikalt, hvor nye kommunikasjonslinjer må skapes og etableres, for å nevne noe. Sist, men ikke minst skal en ny, felles kultur dannes.

Det er i sum svært mye nytt for alle i hele organisasjonen. Jeg vil tro de samme utfordringene hadde vært der dersom to avisredaksjoner skulle slås sammen.

De organisatoriske og menneskelige faktorene jeg her har pekt på, gir det som ofte omtales som reformkostnader. For oss har det blant annet gått utover straffesakene, som gjør at vi for en periode har måttet senke terskelen for henleggelser.

Reformen er viktig og skal gjennomføres. Når vi får på plass de seks funksjonene og får dem til å virke sammen, vil det gi et bedre nærpoliti.

Reformen handler om å ta innbyggerne på alvor, og det skal vi gjøre. Men da må reformen få en reell sjanse til å lykkes.

I forbindelse med reformarbeid vil alltid det som var bli et positivt referansepunkt. Man vil alltid kunne finne medarbeidere som ikke er tilfredse, eller rutiner som ikke virker slik de skal.

Dersom man fortsetter å lete etter feil, vil man finne feil. Hvis man fortsetter å sammenligne tjenesteproduksjon under reform med tjenesteproduksjon før reform, vil man få svar deretter.

Både befolkning, politikere, ansatte og media skal fortsette å engasjere seg. Det er viktig. Men, jeg håper på en tålmodig og konstruktiv tilnærming.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg har stor tro på denne reformen. Vi har så vidt begynt. Gi oss litt tid, så skal vi levere et enda bedre politi.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler